På ultraljudsenheten utförs undersökningar och behandlingar av röntgenläkare eller sonograf. Huvudparten av undersökningarna fokuserar på bukorganen men vi undersöker även övriga kroppsdelar (extremiteter, hals, subkutana förändringar, mm.). Andelen undersökningar där kontrastmedel används ökar och vi utför även många interventionella ingrepp.

För att kunna prioritera inkommande remisser korrekt är det viktigt att du uppger adekvat information patientens tillstånd och vad du misstänker. Notera att operativt avlägsnade organ i undersökningsområdet alltid bör anges.

Vi har tyvärr ingen drop-in verksamhet på ultraljudsenheten varför patienterna alltid måste ha en tid innan de kan komma. Finns patienten på akutmottagningen eller vårdavdelning skickas en akutmärkt remiss varpå vi meddelar tid så snart som möjligt. Skriver du akutremiss från en annan mottagning eller från öppenvården skall du ta telefonkontakt med oss (018-611 47 40) innan du skickar patienten.

Tolk

Notera att det kan vara av värde att ordna tolk för de patienter som inte förstår svenska eller engelska då en bra undersökning kräver att patienten förstår uppmaningar och kan samarbeta.

Utförande verksamhet

  • Gynekologiskt och obstetriskt ultraljud utförs på kvinnokliniken.
  • Kärlundersökningar, med undantag för akuta DVT-frågeställningar och de stora bukkärlen, utförs på kärllab.
  • Hjärteko utförs på klin fys.
  • Ultraljud av bröstkörtlar med malignitetsfrågeställning utförs på mammografin.

Information om ultraljudsundersökningar

Här hittar du som vårdgivare mer information om exempelvis bukorgan, extremiteter (inkl. skleroseringsbehandling), barn, ultraljud med iv kontrastmedel, Punktion/biopsi/dräninläggning och tumörabladering.

 Läs mer