Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Information till dig som genomgått halsoperation

Patientinformation från Endokrinkirurgen till dig som genomgått en halsoperation.

Efter sköldkörteloperation

Efter operation av förstorad sköldkörtel (struma) har många tillräcklig funktion i kvarvarande del av sköldkörteln och behöver ingen medicinering. Ämnesomsättningen, som sköldkörteln styr, kontrolleras alltid med blodprov inför återbesöket. I de fall hela eller nästan hela sköldkörteln bort, behövs medicinering för ämnesomsättningen under resten av livet.

Efter bisköldkörteloperation

Vid operation för överfunktion i bisköldkörtlarna bortopereras den eller de bisköldkörtlar som är förstorade. De fyra bisköldkörtlarna styr kalkomsättningen i kroppen och kvarvarande körtlar tar över funktionen efter operationen. Ibland dröjer det en tid innan de fungerar helt bra och under tiden kan kalkhöjande medicinering vara nödvändig. Kalkhalten i blodet kontrolleras alltid med blodprov inför återbesöket. Kalkhalten i blodet kan ibland sjunka efter operationen och du kan då få kalkkänningar. Det kan upplevas som domningar/stickningar i fingrar eller ansikte. Kalktabletter hjälper effektivt mot detta.

Smärta

Att det stramar och ömmar i operationssnittet är normalt. Besväras du av smärtan räcker det oftast med Alvedon som lindring.

Såret

Såret är slutet med stygn som försvinner av sig själv innanför huden. Närmast såret sitter tejpremsor, steristrip, som ska sitta kvar tills de ramlar av, ca 14 dagar. Du kan duscha på såret men bör ej bada i kar eller bassäng förrän två veckor efter operationen. Under läkningstiden kan operationsområdet vara lätt svullet och du kan uppleva en klumpkänsla i halsen eller heshet. Dessa besvär är vanligtvis ofarliga och försvinner oftast inom en månad efter operationen. Om problem kvarstår vid ditt återbesök, ta upp det med din läkare. Det är av kosmetiska skäl olämpligt att sola utan att skydda ärret de första 6 månaderna.

Aktivitet

Efter operationen är det bra om du försöker röra dig som vanligt. Det är viktigt att slappna av och stretcha nacke och axlar för att undvika spänningsvärk. Det finns inga restriktioner mot träning eller lyft.

Sjukskrivning

1-3 veckor beroende på arbete och typ av ingrepp. Eventuellt sjukintyg och recept får du i samband med utskrivning.
Stämbandsundersökning
Som rutinkontroll efter din operation görs en undersökning av stämbanden. Du kommer att få hem en kallelse från öronmottagningen.

Återbesök

Du kallas till återbesök 4-6 veckor efter operationen. Remisser för blodprovstagning skickas hem till dig med kallelsen.

Kontakta sjukvården


• Om du får ihållande feber över 38°
• Om operationsområdet blir ilsket rött
• Om svullnaden tilltar och blir besvärande
• Om du har tilltagande smärta
• Om du har kvarvarande domningar/stickningar trots kalktabletter