Ventrikeltömningsscintigrafi

Undersökningen görs där kunskap om magsäckens tömningshastighet är viktig till exempel om man har diabetes. Undersökningen utförs även om patienten har symtom där orsaken misstänks vara förlångsammad tömningshastighet eller vid misstanke på snabb tömning (dumping). Man kan även göra undersökningen efter en medicinsk eller kirurgisk behandling för att utvärdera effekten av behandlingen.

Förberedelser

Vuxna: fasta 12 timmar före undersökningen. Undantaget vatten.
Barn: behöver inte fasta enligt ovan men ingen frukost ska ges.

Övrigt: vissa mediciner påverkar tömningshastigheten och dessa ska inte tas 3-5 dagar före undersökningen. Ring till oss på nuklearmedicin för att få reda på vilka mediciner det gäller.

Det är inte tillåtet att röka eller snusa på morgonen före undersökningen.

Vad visar ventrikeltömningsscintigrafi?

Magsäckens tömningshastighet.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs på morgonen och testmåltiden ersätter frukosten.

Vuxna: En omelett märks med ett radioaktivt spårämne. Omeletten ska helst ätas upp inom 10 minuter. Om endast flytande föda kan intas, ges youghurt som är blandad med det radioaktiva spårämnet. Bildtagning över magsäcken som tas med en gammakamera, tar 2 timmar och startar så fort måltiden är uppäten.

Barn: Helst ska barnet äta en ½ portion av omeletten men om det inte går kan tömningshastigheten undersökas med hjälp av barnmat eller näringslösning som märks med det radioaktiva spårämnet. Om barnet får sin måltid via näringslösning i sond, blandar vi det radioaktiva spårämnet med 10-15 ml av näringslösningen som sedan ges sist i måltiden.

Bildtagningen tar 1-2 timmar och startar så fort måltiden är klar. Den utförs sittande för barn över 5 år.