Ultraljudsundersökningar

Ultraljud är en metod där man med hjälp av ultraljudsvågor undersöker olika delar av kroppen. Det innebär att man inte använder några röntgenstrålar. Med ultraljud går det inte att undersöka skelettet eller se genom luft.

Vid undersökningen ligger du på en brits och läkaren/sonografen undersöker dig med en prob. För att kunna se in i kroppen måste en gel användas, därför tar du av dig kläderna på det område som ska undersökas. Det kan hända att du får en nål i armen om vi behöver undersöka med kontrastmedel.

Då det inte går att se genom luft är det många gånger viktigt att du har fastat ordentligt, läs därför igenom din kallelse noga.

Har du några frågor kontaktar du i första hand din remitterande läkare. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på röntgen.

Skleroseringsbehandling

Vid skleroseringsbehandling injiceras ett läkemedel till sjukliga kärl i inflammerade senor. Denna behandling utförs oftast vid tre separata tillfällen för att uppnå god effekt.

Tumörablation

Med ultraljud kan vi ibland abladera, "bränna bort", tumörer i framförallt levern, utan att en stor operation behöver genomföras. Ingreppen görs under narkos med olika metoder. En del av dessa metoder sker endast i forskningssammanhang. För mer information om detta hänvisar vi till behandlande läkare.

Ultraljud med kontrastmedel

Ibland ges kontrastmedel för att göra en bättre bedömning, detta bedömer läkaren vid varje tillfälle. Kontrastmedlet ges via nål i armen i mycket liten mängd. Detta kontrastmedel påverkar inte njurfunktionen och kan ges tillsammans med alla läkemedel.

Ultraljudsledd biopsi/punktion

Ibland vill din läkare ha vår hjälp att få ut celler eller en vävnadsbit från något organ. Vid biopsitagning görs detta i lokalbedövning efter att området tvättats rent med sprit. Efter provtagning från organ i buken måste du ligga till sängs på en avdelning minst fyra timmar. Vid finnålspunktion behövs sällan lokalbedövning. Denna metod används både för att suga ut celler eller injicera kortison. Läkare och övrig personal på ultraljudsenheten kommer att informera ytterligare inför ingreppet.

Ultraljudsledd dränageinläggning

Med hjälp av ultraljud kan vi lägga in tunna slangar till vätskeansamlingar i bukhåla, lungsäckar eller mjukdelar. Detta görs i lokalanestesi efter sprittvättning. Slangen får sedan ligga kvar tills behandlande läkare tycker att den kan avlägsnas, detta görs oftast på vårdavdelningen.