Hepatit C

Modern behandling mot hepatit C är mycket effektiv och erbjuds från och med 1 januari 2018 kostnadsfritt till alla som är smittade. Om du tror att du kan vara smittad eller är osäker kan du boka provtagning gratis.

Sedan början av 90-talet har hepatit C kunnat diagnosticeras med ett blodprov. Personer som är eller har varit i risksituationer kan bära på viruset utan att känna några symtom, men hepatit C kan orsaka skrumplever (levercirros). Ju längre tid man har varit smittad, desto högre risk. Skrumplever kan leda till levercancer eller starkt nedsatt leverfunktion så att levertransplantation blir nödvändig.

Risksituationer att bli smittad av hepatit C

  • (Tidigare) tillfälligt eller stadigvarande intravenöst drogmissbruk
  • Blodtransfusion eller behandling med blodprodukt före 1990, som exempelvis vid:
    • Nyföddhetsvård
    • Blödarsjuka
    • Operation, förlossning eller andra större ingrepp
  • Sjukvård i land med låg socioekonomiskt standard
  • Andra situationer där risken är mycket låg för smitta är till exempel född av hepatit C-smittad mamma, sexuell överföring, tatuering och ibland fängelsevistelse.

Om du misstänker att du blivit smittad

Om du tror att du har befunnit dig i en risksituation för smitta och vill låta testa dig så kan du göra det enkelt och helt gratis, under sjukvårdssekretess. Du kan boka tid genom att ringa vår mottagning på telefon 018-611 56 23 eller genom att skriva en egen vårdbegärna via 1177.se för att avtala tid för provtagning. Logga in och sök efter Infektionsmottagning 2.

Mer information om hepatit C ges vid provtagningen.