Föräldrainformation 95 F

Mamma med barn

Om oss

 

Välkommen till intensivvårdsavdelningen för nyfödda.

På intensivvårdsavdelningen är du som förälder den viktigaste vårdaren av ditt barn. Vi som personal försöker att så långt som möjligt underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden. Här vårdas barn som behöver stöd med medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln.

Telefonnummer till koordinatorn 018-611 59 50

Telefonnummer till intermediärvårdsexpeditionen 018-611 56 69