Föräldrainformation 95 F

Mamma med barn

Om oss

Välkommen till intensivvårdsavdelningen för nyfödda.

Vården på intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska barnsjukhuset syftar till att stödja ditt barn och dig under barnets första tid, att stödja bindning och anknytning mellan er samt stärka dig i din roll som förälder. Du som förälder den viktigaste för ditt barn. Vi som personal försöker underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden. På Intensivvårdsavdelningen för nyfödda vårdas barn som behöver medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln.

Kontaktinformation

Telefonnummer till koordinatorn 018-611 59 50

Telefonnummer till intermediärvårdsexpeditionen 018-611 56 69