Föräldrainformation 95 F

Om oss

 

Välkommen till intensivvårdsavdelningen för nyfödda.

På intensivvårdsavdelningen är du som förälder den viktigaste vårdaren av ditt barn. Vi som personal försöker att så långt som möjligt underlätta för dig att vara med ditt barn, helst hela tiden. Här vårdas barn som behöver stöd med medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln.

Telefonnummer till koordinatorn 018-611 59 50

Telefonnummer till intermediärvårdsexpeditionen 018-611 56 69

 

Hygienrutiner

Nyfödda barn, särskilt för tidigt födda har en begränsad förmåga att försvara sig mot smittämnen De kan bli sjuka även av smittämnen som normalt finnas i vår omgivning och på huden.

Därför är det viktigt att syskon och andra besökare är friska, utan sjukdomssymtom och inte är smittbärande med t ex vattkoppor.

Barn i förskoleåldern utgör en ökad risk för smittspridning framför allt under höst- och vintersäsong.

Dessa barn måste avstå från daghemsvistelse i minst 5 dagar före besök på avdelningen. Rådgör gärna med sjuksköterska eller läkare.

För att minska risken för smittspridning har vi följande hygienregler:
• Då du går in på avdelningen passerar du "slussen". Här tar man av sig klocka, ringar och armband.
• Tvätta händer och underarmar noga. Torka torrt och gnid in händerna rikligt med handsprit. Låt händerna lufttorka.
• Tvätta även händerna innan du lämnar rummet där ditt barn vårdas.
• Om ditt barn vårdas på sal 1-5 lämnar Du ytterkläder i korridoren utanför avdelningen, där finns låsbara skåp
• Om barnet har privata kläder och/eller "snuttefilt" skall dessa tvättas i 70 grader.
• Leksaker ska kunna spritavtorkas. Mjuka djur ska förvaras i plastpåse.
• Lösa blommor och krukväxter får inte finnas på avdelningen