Hygienrutiner

Våra hygienregler

Nyfödda barn, särskilt för tidigt födda har en begränsad förmåga att försvara sig mot smittämnen De kan bli sjuka även av smittämnen som normalt finnas i vår omgivning och på huden.

Därför är det viktigt att syskon och andra besökare är friska, utan sjukdomssymtom och inte är smittbärande med t ex vattkoppor.

Barn i förskoleåldern utgör en ökad risk för smittspridning framför allt under höst- och vintersäsong.

Dessa barn måste avstå från daghemsvistelse i minst 5 dagar före besök på avdelningen. Rådgör gärna med sjuksköterska eller läkare.

För att minska risken för smittspridning har vi följande hygienregler:
• Då du går in på avdelningen passerar du "slussen". Här tar man av sig klocka, ringar och armband.
• Tvätta händer och underarmar noga. Torka torrt och gnid in händerna rikligt med handsprit. Låt händerna lufttorka.
• Tvätta även händerna innan du lämnar rummet där ditt barn vårdas.
• Om ditt barn vårdas på sal 1-5 lämnar Du ytterkläder i korridoren utanför avdelningen, där finns låsbara skåp
• Om barnet har privata kläder och/eller "snuttefilt" skall dessa tvättas i 70 grader.
• Leksaker ska kunna spritavtorkas. Mjuka djur ska förvaras i plastpåse.
• Lösa blommor och krukväxter får inte finnas på avdelningen

 Se vår film om handhygien här