Hudförändring

Det finns en mängd olika hudförändringar som kan uppkomma under huden, många tas bort direkt på vårdcentralen eller på hudmottagningen. Om förändringen är stor eller sitter i ansiktet skickas remiss till plastikkirurgmottagningen för borttagande av hudförändring. Observera att plastikkirurgmottagningen ej bedömer eller diagnostiserar hudförändringar utan enbart tar bort förändringar efter förfrågan på remiss.

Bedömning

När remissen inkommer görs en läkarprioritering över hur snabbt förändringen bör tas bort, därefter placeras du på väntelista. När operationen är bokad får du hem en kallelse i brevlådan, i kallelsen medföljer information om hur du ska förbereda dig inför operationen.

Så går det till

Före operationen, på operationsdagen, får du träffa den läkare som ska operera dig, läkaren bedömer hur mycket som ska tas bort. Ibland kan hudförändringens storlek och lokalisering göra det svårt att få ihop huden efteråt, eventuellt får du ett hudtransplantat, det innebär att en liten bit hud tas från närliggande område varmed operationssåret täcks.

Operationen

Operationen sker i lokalbedövning och tar emellan 15 till 60 minuter beroende på förändringens storlek och lokalisering, således är du vaken hela operationen. Hudförändringen tas bort med en viss marginal och skickas för mikroskopisk undersökning. Avslutningsvis sys såret ihop och du går hem efter avslutad operation. Efter 5 – 6 veckor får du hem ett provsvar via brev.