Barnlogopedi

Barnlogopedi

Om oss

Välkommen

Vi träffar barn med svårigheter inom kommunikation, språk och tal.

Det finns inspelade föreläsningar inom områdena språkutveckling, språkstörning, språklig stimulans, språkförståelse, ordförråd, uttrycksförmåga och uttal. Börja gärna att se filmerna om språkutveckling, språklig stimulans och språkstörning då det ger en bra grund när du går vidare till övriga filmer.

Lite längre ned kan du även ta del av vanliga frågor och svar, få tips på hemsidor och du hittar även kontaktuppgifter till oss.

Så här kan du hjälpa ditt barn

Vanliga frågor och svar

 Våra vanligaste frågor och svar

Användbara länkar

Hemsidor mer information råd och material.

Användbara länkar

Kontakta oss

Vid frågor till logoped:

Barnlogopedernas rådgivningstelefon,
torsdagar kl. 13-14. Telefonnummer: 018-612 20 33.

Observera att rådgivningstelefonen har semesterstängt under juli och augusti månad.

Vid av/ombokningar, bokning av ny tid eller frågor gällande väntelista:
Administratör, telefontid mån-fre kl. 08:00-09:00 och 13:00-14:00.
Telefonnummer: 018-611 53 20. Telesvar finns.

Du kan även kontakta oss via 1177.

Avboka tiden vid förhinder

Det är mycket viktigt att ni kommer på bokade besök samt att ni om- eller avbokar tiden minst 24 timmar innan besöket vid eventuell sjukdom.  

Observera att kontakten på logopedmottagningen avslutas om du och ditt barn uteblir från bokat besök två gånger i följd. Då erbjuds inget nytt besök och det behövs en ny remiss för att få träffa logoped.