Barnlogopedi

Barnlogopedi

Om oss

Välkommen

På logopedmottagningarna i Region Uppsala träffar vi barn med svårigheter inom kommunikation, språk och tal.

Här hittar du information om barns kommunikations-, språk- och talutveckling och om språkstörning.

Det finns inspelade föreläsningar inom områdena språkutveckling, språkstörning, språklig stimulans, språkförståelse, ordförråd, uttrycksförmåga och uttal. Börja gärna att se filmerna om språkutveckling, språklig stimulans och språkstörning då det ger en bra grund när du går vidare till övriga filmer.

Under flera delar finns förslag på övningar och material att skriva ut för att använda tillsammans med ditt barn.

Lite längre ned kan du även ta del av vanliga frågor och svar, få tips på hemsidor och du hittar även kontaktuppgifter till oss.

Vanliga frågor och svar

 Våra vanligaste frågor och svar

Användbara länkar

Hemsidor mer information råd och material.

Användbara länkar

Kontakta oss

Vid frågor till logoped:

Barnlogopedernas rådgivningstelefon,
torsdagar kl. 13-14. Telefonnummer: 018-611 10 33.

Vid av/ombokningar, bokning av ny tid eller frågor gällande väntelista:
Administratör, telefontid mån-fre kl. 08:00-09:00 och 13:00-14:00.
Telefonnummer: 018-611 53 20. Telesvar finns.

Du kan även kontakta oss via 1177.