Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ordförråd

Vad är ordförråd?

Ordförrådet består av ord vi förstår och ord vi använder. Barnets ordförråd växer hela livet. Barn med språkstörning kan ha svårt att lära sig nya ord, plocka fram ord och använda ord på rätt sätt.

Ordförrådet kan tränas på flera sätt. Nedan hittar du tips på en lek som du kan göra tillsammans med ditt barn.

Kategoriseringslek

  • Ha tre bilder på bordet med kategorier, exempelvis frukter, fordon och djur. Ni kan själv rita bilder eller ha foton.
  • Samla ihop olika leksaker från kategorierna.
  • Lägg sakerna i en påse eller ha leksakerna framme på bordet.
  • Turas om med barnet att ta en leksak och placera saken vid rätt kategori.
  • Du kan sedan prata om leksakens egenskaper, till exempel hur saken ser ut, hur den låter, hur den smakar, var den bor, vad den äter eller vad den kan göra.


Den här övningen kan också göras med bilder istället för saker.
Exempel på bilder finns här nedanför. Dessa kan du kan skriva ut och använda. Bilderna är från hemsidan www.bildstod.se där du kan göra eget bildstöd.

Kategoriseringsövning

I den här filmen visar vi hur ni kan träna på kategorisering.

I den här filmen visar vi hur ni kan träna på kategorisering.