Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Länkar

Information och råd

Samspel och kommunikation:

Hemsidan om hur du samspelar med din bebis.

Region Uppsalas Tidig intervention ger råd kring hur du kan stötta ditt barns tidiga kommunikativa utveckling.

Språklig stimulans

Hitta språket! En film till föräldrar om små barns språkutveckling. Filmen finns på flera språk.

På Språknätets hemsida kan du hitta information om barns språkutveckling. Språknätet är ett samarbete mellan BVC, bibliotek, Öppen förskola och Länslogopedin i Region Uppsala med syfte att stärka de yngsta barnens språkutveckling.

Språk- och uttalssvårigheter

Infoteket i Region Uppsala har bra information om språkstörning

Logopedmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus (BLOM) informerar och ger råd kring barns språk-, tal- och kommunikationsutveckling.

YouTube-klipp där du får råd kring R- träning för de äldre barnen:

 

Skapa eget material

På Bildstöd.se kan du skapa eget material och ta del av andra personers bildmaterial kostnadsfritt. Hemsidan kräver registrering.

Snicksnacksnoken har material att skriva ut kostnadsfritt.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Habiliteringen för barn och unga i Region Uppsala har tagit fram en webbaserad kurs i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Svenskt teckenspråkslexikons hemsida kan du använda för att lära dig fler tecken.

Spread the sign kan du använda för att söka på olika tecken.

TAKK för språket – om AKK och flerspråkighet (finns på svenska, engelska, arabiska, spanska och somaliska).

Myndigheter och föreningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett material om hur förskola och skola kan stärka barn med språkstörning.

Talknuten är en förening för personer med språkliga svårigheter och deras anhöriga.

Riksförbundet för döva, hörselskadade och barn med språkstörning (DHB).