Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Språkstörning

När ett barn inte utvecklar sitt språk som förväntat kan barnet ha en språkstörning. Språkstörning är ett övergripande begrepp och kan innebära svårigheter att förstå och/eller uttrycka sig. Språkstörning är en osynlig funktionsvariation som kan förekomma samtidigt som andra svårigheter, till exempel vid neuropsykiatriska tillstånd.

Vid språkstörning hos flerspråkiga barn finns språkliga svårigheter på alla barnets språk.

En språkstörning kan ha olika orsaker, men det går inte alltid att veta varför ett barn har en språkstörning.

Språkstörning utreds och konstateras av logoped.

 Lär dig mer om hur du kan hjälpa barnet