Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Språklig stimulans

Vad är språklig stimulans?

Språk och kommunikation är viktigt för hela barnets utveckling. Till exempel spelar språk och kommunikationsutvecklingen en stor roll för hur barnet leker och samspelar med andra barn och vuxna.

För att barnet ska utveckla sitt språk behöver barnet språklig stimulans från omgivningen. Språklig stimulans innebär att vi som vuxna stimulerar barnets språkliga och kommunikativa förmågor. Det gör vi till exempel genom att anpassa ordval, sätta ord på saker i omgivningen och leka lekar tillsammans. Detta kan du börja med redan när ditt barn är nyfött, då du som vuxen kan prata, sjunga och leka med din bebis.

 Lär dig mer om hur du kan hjälpa barnet