Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Språkförståelse

Vad är språkförståelse?

Med språkförståelse menas hur vi tolkar och förstår ord och meningar utan ledtrådar från omgivningen. Många barn med språkstörning har nedsatt språkförståelse och kan därför behöva anpassningar i vardagen för att stärka språkförståelsen.

Övningar och lekar

Följande lekar passar framförallt för barn från cirka 3,5 år och uppåt, men kan så klart anpassas efter barnet.  

I informationsfilmen ger vi fler förslag på lekar som kan stärka språkförståelsen.

Hemliglotto

  • Ha varsin lottobricka och turas om att ta en ”hemlig” bild.
  • Visa ej bilden för barnet. Beskriv vad du ser på bilden.
  • Barnet får efter din beskrivning försöka att hitta bilden på någon av lottobrickorna.
  • Sedan är det barnets tur att ta en bild och beskriva vad som är på bilden.

 

Om det är svårt för barnet att beskriva bilden kan du hjälpa barnet genom att ställa enkla frågor. Exempelvis: ”Är det en hund på bilden?” eller ”Äter hunden på något?”.

Guida barnet om barnet inte hittar rätt bild när du beskriver din bild. Det här gör du genom att bekräfta det barnet har sagt och genom att säga något mer om din bild som kan hjälpa barnet att hitta rätt.

Använd passiv korrigering genom att upprepa det barnet säger med rätt uttal och meningsbyggnad. Bygg ut barnets meningar. Om barnet till exempel säger: ”Hund bada” säger du: ”Är det en hund som badar?”.

Hemliglotto

I den här filmen visar vi hur ni kan spela Hemliglotto.

I den här filmen visar vi hur ni kan spela Hemliglotto.

Kims lek

  • Ha ca 5-7 leksaker framför er. Det kan vara olika föremål, till exempel bilar, djur, köksföremål eller gosedjur.
  • Be barnet att blunda.
  • Göm en av sakerna i handen och be barnet att titta.
  • Ge ledtrådar så barnet kan gissa vad du har gömt.
  • Beskriv föremålets egenskaper, till exempel hur det ser ut, låter, smakar, känns och så vidare.
  • När barnet gissat rätt är det barnets tur att gömma ett föremål. Om det är svårt för barnet att beskriva föremålet kan du hjälpa till genom att ställa enkla frågor.

Kims lek

I den här filmen visar vi hur ni kan leka Kims lek.

I den här filmen visar vi hur ni kan leka Kims lek.