Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Uttal

Om uttal

Den fonologiska förmågan innefattar förmågan att höra skillnad mellan språkljud och att uttala olika språkljud.

Nedan hittar du informationsfilmer om uttalssvårigheter i tre delar. Första delen tar upp språkutveckling, typisk uttalsutveckling, fonologisk språkstörning och vanliga uttalssvårigheter bland barn. Andra delen tar upp lek och inlärning, hur du som vuxen är språkmodell, positiv språkstimulans och hur du kan anpassa uttalsträningen efter ditt barn. Tredje delen tar upp uttalsträningens olika steg och när och hur ofta ni kan träna hemma.

Lite längre ned på sidan hittar du filmer där vi visar övningar för att träna uttal samt material att skriva ut för att träna hemma.

Se gärna filmerna om uttalssvårigheter del 1, 2 och 3 innan övningsfilmerna. Filmerna tar upp träning av /k/ och /s/ men metoden och aktiviteterna kan även användas vid svårigheter med andra språkljud.

Informationsfilmer

Filmer och material om fonologisk medvetenhet

Fonologisk medvetenhet handlar bland annat om medvetenheten om språkljud, om hur ord är uppbyggda och insikten att ord är uppbyggda av flera olika språkljud. Det handlar också om i vilken ordning språkljuden kommer i ord. Fonologisk medvetenhet ligger till grund för att barnet senare ska lära sig koppla språkljud till bokstäver, alltså barnets läs- och skrivinlärning. En god fonologisk medvetenhet underlättar också för barnet när barnet ska lära sig nya ord.

Material att arbeta med

Klappa stavelser

I den här filmen klappar vi stavelser tillsammans.

I den här filmen klappar vi stavelser tillsammans.

Rimmemory

I den här filmen visar vi hur du kan spela rimmemory med ditt barn.

I den här filmen visar vi hur du kan spela rimmemory med ditt barn.

Bollek med ord

I den här filmen försöker vi komma på djur med språkljuden /k/ och /s/ i orden.

I den här filmen försöker vi komma på djur med språkljuden /k/ och /s/ i orden.

Filmer och material om att höra skillnad

Om barnet har uttalssvårigheter är det vanligt att det är svårt för barnet att skilja mellan språkljudet som är svårt att uttala och det språkljud som barnet ersätter det svåra ljudet med. Exempelvis kan barnet tycka att barnet säger /k/ fast vi hör det som /t/. Eller att barnet tror att barnet säger /s/ fast vi hör det som /t/. Därför är det viktigt att höra skillnad mellan det svåra språkljudet och det ljud som barnet ersätter det svåra språkljudet med. Börja att träna på att höra skillnad på ljudnivå för att sedan fortsätta på ordnivå.

Material att arbeta med

Material publicerat med rättigheter från Studentlitteratur (ur PRAXIS-alfabetet) och från Ordet AB (ur Supernova).

Höra skillnad på ljudnivå

I den här filmen försöker vi höra skillnaden mellan språkljud på ljudnivå.

I den här filmen försöker vi höra skillnaden mellan språkljud på ljudnivå.

Höra skillnad på ordnivå

I den här filmen försöker vi höra skillnaden mellan språkljud på ordnivå.

I den här filmen försöker vi höra skillnaden mellan språkljud på ordnivå.

Filmer och material om att hitta ljudet (ljudnivå)

När ni börjar träna på ljudnivå, alltså när barnet ska lära sig att göra det svåra språkljudet, kan ni till exempel prata mer om var i munnen som språkljudet görs och hur.

Material att arbeta med

Hitta ljudet (ljudnivå)

I den här filmen tränar vi på att göra ljudet i olika lekar.

I den här filmen tränar vi på att göra ljudet i olika lekar.

Filmer och material om stavelsenivå

Vid övning på stavelsenivå sätter ni ihop det svåra språkljudet med en vokal.

Material att arbeta med

Material publicerat med rättigheter från Studentlitteratur (ur PRAXIS-alfabetet).

Stavelsenivå

I den här filmen tränar vi med det svåra språkljudet på stavelsenivå

I den här filmen tränar vi med det svåra språkljudet på stavelsenivå

Material och filmer om ordnivå

När ni ska börja träna på ordnivå är det i början bra att tänka på att träna på enklare ord, till exempel ord med tre, fyra bokstäver. Försök i början att träna på ord där det svåra språkljudet kommer först i ordet. Fortsätt sen att träna på olika ord där det svåra språkljudet också finns i mitten och i slutet av ord.

Material att arbeta med

Material publicerat med rättigheter från Ordet AB (ur Supernova).

Sätta in ljudet i ord

I den här filmen tränar vi på det svåra språkljudet på ordnivå i två olika spel.

I den här filmen tränar vi på det svåra språkljudet på ordnivå i två olika spel.

Sätta in ljud i ord - Kims lek

I den här filmen tränar vi på det svåra språkljudet på ordnivå i Kims lek.

I den här filmen tränar vi på det svåra språkljudet på ordnivå i Kims lek.

Material och film om meningsnivå

Vid träning på meningsnivå sätter vi in ord som vi tränat på i kortare meningar. När vi tränar med meningar är det viktigt att prata långsamt och att fortsätta betona det svåra språkljudet.

Material att arbeta med

Material publicerat med rättigheter från Ordet AB (ur Supernova).

Meningsnivå

I den här filmen tränar vi sätta ord som innehåller det svåra språkljudet i meningar.

I den här filmen tränar vi sätta ord som innehåller det svåra språkljudet i meningar.