Uttrycksförmåga

Vad är uttrycksförmåga?

Uttrycksförmåga innefattar det barnet själv uttrycker, alltså både grammatik, meningsbyggnad och uttal. Ett annat ord för uttrycksförmåga är expressiv förmåga.