Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Uttrycksförmåga

Vad är uttrycksförmåga?

Uttrycksförmåga innefattar det barnet själv uttrycker, alltså både grammatik, meningsbyggnad och uttal. Ett annat ord för uttrycksförmåga är expressiv förmåga.

 Lär dig mer om hur du kan hjälpa barnet