Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Föräldrautbildningar

På Länslogopedin erbjuds vårdnadshavare möjlighet att gå föräldrautbildningar om logopeden ser behov av det. I dagsläget erbjuds sex olika utbildningar med olika innehåll och ändamål. De flesta utbildningarna hålls på logopedmottagningen i Uppsala men oavsett var i regionen barnet bor kan vårdnadshavare erbjudas att delta. Samtliga utbildningar består av föreläsningar, diskussioner, samtal, praktiska övningar och hemuppgifter.

AKKtiv KOMiTID

Är en intervention som riktas till vårdnadshavare med små barn med kommunikativa svårigheter. Syftet med KOMiTID är att vårdnadshavare ska bli bättre i sin interaktion med barnet, att stötta barnets kommunikationsutveckling, att få kunskap om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och att använda det med barnet.

AKKtiv KOMiGÅNG

Utbildningen riktas till vårdnadshavare med äldre barn med svårigheter inom kommunikation, språk och samspel. Under utbildningen får vårdnadshavare kunskap om kommunikations-, språk- och talutveckling, hur en kan stötta sitt barn och får lära sig mer om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Att börja med AKK

Utbildningen handlar om hur du som vårdnadshavare kan använda olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med ditt barn. Vi pratar om hur AKK, till exempel foton, föremål, tecken och bilder kan användas för att stötta ditt barns språk-, tal- och kommunikationsutveckling. Vi pratar om hur och när AKK kan användas och hur ni kommer igång.

Föräldrautbildningen Språk

Utbildningen ger dig som vårdnadshavare kunskap om hur du kan stötta ditt barns språk- och talutveckling i vardag och i lek. Utbildningen ger dig en grund för hur du kan stötta ditt barns språkförståelse, ordförråd och uttrycksförmåga. 

Läs för språket

Här får du som vårdnadshavare kunskap om hur du strukturerat kan stärka barnets ordförråd och återberättande genom interaktiv bokläsning. Under utbildningen lånar familjerna hem tre böcker av olika svårighetsgrad och får strategier hur böcker kan anpassas efter barnets språkliga nivå.

Uttalsgrupp

Om barnet har svårt att uttala en viss typ av språkljud kan barnet bli aktuellt för behandling i uttalsgrupp. I gruppen träffas 5-6 barn med samma typ av uttalssvårigheter och övar tillsammans efter en strukturerad metod. Vårdnadshavare observerar behandlingen för att sedan träna hemma med barnet.

 Lär dig mer om hur du kan hjälpa barnet