Skador efter åska och blixtnedslag

Himmel med åska och blixtrar.

I ett åskmoln samlas negativa laddningar i den nedre delen och positiva i den övre. När spänningsskillnaden mellan marken och molnet eller mellan molnets olika delar blir tillräckligt stor sker ett överslag och det bildas en gnista, blixten.

I varje stund rör sig nära 1 800 åskväder över jordens yta. Du kan läsa mer om blixtolyckor – mix av elektriskt, termiskt och multipelt trauma i länken nedan.