Information om brännskador

Brännskador orsakas av att vävnad utsätts för en temperatur som är så hög att vävnaden skadas. Även annan energi än värmeenergi kan leda till samma typ av skada på vävnaden. Exempel på detta är köld respektive olika typer av kemikalier.

För dig med färsk brännskada

Vänd dig i första hand till 1177, alternativt närmsta akutmottagning eller vårdcentral.

Vid behov kan de remittera vidare till oss på brännskadecentrum för handläggning. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Symtom

Brännskador kan vara allt från rodnad och sveda i huden efter solning till allvarliga skador efter till exempel en brand. Om brännskadan är ytlig blir huden röd, svullen och öm.

Om den är lite djupare kan det även bildas blåsor på huden. Om huden utsätts för eld eller mycket heta ämnen går brännskadan ännu djupare ner i huden. Huden blir då vit, brun eller svart och känns hårdare än normal hud, ungefär som läder.

När ska du komma till oss?

Om du har fått en ytlig brännskada som gör att huden är röd och öm behöver du inte söka vård. Men om du har bränt huden så mycket att det har bildats blåsor och om brännskadan samtidigt är så utbredd att den är större än den egna handen, bör man alltid kontakta vården. Det gäller också om brännskadan inte har läkt inom två veckor.

Om brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder. Det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller om ett litet barn har fått en brännskada.

Du ska också söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du fått brännskador som orsakats av kemikalier, elektricitet eller om du har andats in brandrök eller andra kemikalier.

Du kan alltid ringa 1177 för att få råd.

De flesta brännskador är lindriga

Om du får en brännskada handlar det ofta om ytliga skador som du kan sköta själv och som läker ganska snabbt. Men du kan också få omfattande skador som kan kräva vård på sjukhus.

Ytliga brännskador läker inom cirka två veckor. Brännskador som inte har läkt inom denna tidsperiod är djupare och kan behöva opereras, men det behöver inte betyda att man måste läggas in på sjukhus.

I Sverige vårdas varje år ungefär 1300 personer på sjukhus för brännskador. Ungefär tre av fyra brännskadade som behöver sjukhusvård är pojkar eller män. Hos spädbarn och äldre människor är fördelningen jämnare mellan könen.

Hur många människor brännskadas?

Man räknar med att cirka 38 000 vårdkontakter tas på grund av brännskador varje år, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av Sveriges befolkning. Av dessa vårdas 1300 inneliggandes på sjukhus, vilket motsvarar 0,14 procent av befolkningen. Detta är en mycket låg siffra med internationella mått mätt. I många andra industriländer är siffran nästan dubbelt så hög och i utvecklingsländer ytterligare betydligt högre.

Vilka är de vanligaste orsakerna till brännskada?

I Sverige är skållning på varmt/hett vatten den vanligaste orsaken till de skador som drabbar förskolebarn. I något högre ålder, liksom på vuxna, är flera orsaker någorlunda jämnt fördelade. Skållning och skador av öppen eld, direkt eller genom att kläder tagit eld dominerar dock. En särskild grupp är de som utsätts för brand inomhus, till exempel vid sängrökning. Här förekommer ofta påverkan av alkohol eller droger som bidragande orsak till skadan. Olika typer av preventiva åtgärder har genomförts för att minska brännskadeincidensen.