Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Svåra akuta inflammationsprocesser i huden

Svåra akuta inflammationsprocesser i huden och medicinska tillstånd kan ge hudskador som mycket liknar de som ses vid delhudsbrännskada.

Toxisk epidermal nekrolys

Toxisk epidermal nekrolys (TEN, Lyell´s syndrom Stevens-Johnsons syndrom) är en reaktion av immunologisk art där orsakerna kan variera. Den immunologiska processen är riktad mot strukturer i eller i anslutning till hudens basalmembran, vilket leder till att överhuden faktiskt "lossnar". Utseendet är därvid snarlikt det som ses vid mycket utbredd ytlig delhudsbrännskada. I de flesta fall förefaller tillståndet vara en reaktion mot läkemedel, inte sällan vissa antiepileptika, antiinflammatoriska eller antibiotika.

Staphylococcal scalded skin syndrome

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) är ett tillstånd som framförallt ses hos småbarn och förskolebarn samt hos immunstörda personer. Hos dessa kan kan tillräckligt mycket stafylokocktoxin produceras vid en lokal hudinfektion för att efter frisättning till blodet orsaka en spridd ytlig hudavflagning.

De flesta människor verkar få neutraliserande antikroppar till detta toxin, "epidermolytiskt toxin" redan under barndomen, vilket förklarar att endast unga och immunstörda drabbas. Eftersom toxinet primärt elimineras genom njurarna kan möjligen patienter med njursvikt också ha en ökad risk. Vid SSSS sker flagningen mitt i överhuden, varför skadans djup är betydligt ytligare än den vid TEN. De båda tillstånden ska inte sammanblandas.