Dagkirurgisk osteofytavmejsling (cheilektomi) av stortån

Information angående dagkirurgisk osteofytavmejsling (cheilektomi) av stortån.

Vad är en osteofytavmejsling

Vid artros/hallux rigidus slits brosket ned i överdelen av stortåleden. Istället byggs bennabbar på i ledens övre kant. Dessa krockar mot varandra när tån böjs uppåt, vilket ger stelhet och smärta. Vid operation tas dessa bennabbar och en del av intilliggande ledytor bort för att inte krocka. Ofta måste man även lossa fastärrade senor till stortån i fotsulan för att minska stelheten.

Inför operation

Tänk igenom hur du ska klara dig hemma med foten i bandage. Automatväxlad bil kan framföras efter 1-2 veckor om det är vänster fot som opererats. Det kan ta några veckor till om höger fot opererats eller om du framför en icke automatväxlad bil.  Om du har dålig balans kan du behöva gånghjälpmedel. Kryckor kan du få på operationsavdelningen men rollator måste man ordna själv via vårdcentralen, detta bör göras i god tid innan operationsdatumet. Läs och följ instruktionerna du fått hemskickade angående hygien och fasta operationsdagen samt var och när du skall infinna dig.

Operationsdagen

Du får träffa din operatör innan operationen och har möjlighet att ställa frågor. Operationen utförs vanligen i lokalbedövning.

Efter operationen stannar du kvar ett par timmar. Foten skall ligga högt, även under hemtransporten.

Efter operationen

Läs noga igenom broschyren Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi.

Om du fått en gipssko (stel sko med plats för bandaget) får du ta av denna när du går inomhus. Vanligtvis tas stygnen på ortopedmottagningen men ibland av distriktssköterska på vårdcentralen. När stygnen är borta kan du duscha foten och gå som vanligt.

Rörelseträning ska påbörjas direkt efter operationen. Om tån får vara helt stilla kommer ärrbildningen att göra att den blir lika stel som innan. Träna på att böja och sträcka tån så mycket du kan inuti bandaget. Tänj tån uppåt genom att sätta foten på golvet och lyfta hälen. Ägna 15 minuter morgon och kväll åt dessa övningar under den första månaden. Det är naturligt att det gör ont vid dessa övningar och det tar 3-6 månader innan man kan säga hur mycket operationen hjälpt.

Återbesök

Återbesök görs inte rutinmässigt efter detta ingrepp. Kontakta ortopedmottagningen om du efter 3 månader inte är förbättrad jämfört med innan operationen.