Klinisk fysiologi - undersökningar

Här kan du läsa om några av de undersökningar vi gör på Klinisk fysiologi

Arbetsprov på ergometercykel

Var görs undersökningen

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelsen.

Så här går undersökningen till:

Du får trampa på en testcykel med stegvis ökad belastning under cirka tio minuter. En läkare bedömer hjärtat med hjälp av bland annat EKG och blodtryck som tas i vila före arbetet och medan du trampar.

Förberedelser inför ett arbetsprov:

Undvik tyngre måltid och att röka två timmar före provet. Använder du mediciner ska du ta dem som vanligt på undersökningsdagen. Ta gärna med bekväma kläder och skor att cykla i.
Om det är så att du av medicinska eller andra skäl inte kan trampa cykel, meddela oss så får vi bestämma en annan undersökningsform.

Undersökningstid:

Arbetsprovet tar ungefär en timme.

EKG

Alla undersökningar vid klinisk fysiologi tidsbokas med undantag av vilo-EKG där ingen föranmälan behövs. Däremot behövs en remiss från till exempel din husläkare.

Du anmäler dig i receptionen, ingång 35, 1 trappa och sitter sedan ner i väntrummet tills du blir uppropad av personalen.

Öppettider vilo-EKG:
Måndag, tisdag, torsdag 8-16
Onsdag kl 9-16
Fredag 8-15

Ergospirometri

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen , 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till:

Du får trampa på en testcykel med stegvis ökad belastning under cirka tio minuter. En ansiktsmask av mjuk plast som gör det möjligt att mäta din syreförbrukning och dina lungors funktion är placerad över din näsa och mun. Du andas hela tiden in rumsluft genom hål i ansiktsmasken. Provet leds av en läkare som bedömer hjärtat och lungorna med hjälp av EKG och analys av utandningsluft.

Varför gör man en ergospirometri?

Ergospirometri är en utredning av arbetsförmågan samtidigt som man mäter syreupptaget. Med hjälp av det kan man bedöma risker inför ett större kirurgiskt ingrepp eller förstå orsaken till en begränsad arbetsförmåga.

Förberedelser:

Du bör inte äta en stor måltid och inte röka eller snusa under två timmar innan undersökningen. Ta gärna med bekväma kläder att cykla i. Om du tar några mediciner så prata med personalen innan du kommer till provet.

Undersökningstid:

Provet tar 1-1½ timme.

Kapselendoskopi

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till:

Du får svälja en liten kapsel som är cirka 2,5 cm lång och innehåller en liten videokamera. Den kommer att passera genom mag-tarmkanalen samtidigt som den tar bilder av tarmarna. Bilderna överförs till plattor som är fästa på buken och vidare till en liten inspelningsenhet som du bär med dig i ett skärp runt midjan. Registreringen tar åtta timmar. Plattor och inspelningsenhet lämnar du tillbaka till oss så fort undersökningen är klar och engångskapseln kommer ut med avföringen.

Varför gör man kapselendoskopi?

Det gör man för att se förändringar eller blödningar i tunntarmen.

Förberedelser

Efter lunch dagen innan undersökningen påbörjar du en vätskediet som du fått från din läkare. Från kl 24.00 kvällen före undersökningen får du inte äta eller dricka förutom nödvändig medicin. Senast två timmar före undersökningen får ingen medicin tas. Du får heller inte röka eller snusa 24 timmar före undersökningen. För män gäller även att dagen före undersökningen raka buken 15 cm ovanför och nedanför naveln.

Undersökningstid

Cirka en timme, sedan sker registreringen i cirka 8 timmar i hemmet.

Spirometri

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som kan bestå av flera delmoment och dessa kan variera beroende på din sjukdom eller dina symptom.
Du kommer att få en näsklämma och andas i ett munstycke i olika apparater. Undersökningen kan vara tröttande eftersom det görs maximala in- och utandningar. Ibland tar vi också ett blodprov för att få veta ditt blodvärde.

Varför gör man sprirometri?

  • För att mäta lungvolym
  • Mäta hur snabbt luften kan passera luftvägarna
  • Mäta syreupptagningsförmågan
  • Se effekter av luftvägsvidgande medicin

Förberedelser

Undvik att äta en stor måltid två timmar före undersökningen. Du får inte röka eller snusa på undersökningsdagen och du ska undvika kaffe, te, coca-cola samt energidrycker. Du kan ta dina vanliga mediciner. Vissa mediciner ska undvikas men då får du information från din läkare.

Undersökningstid

En till två timmar beroende på hur stor undersökning som ska göras.

Urea - utandningstest

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till

Du kommer att få svälja en kapsel och sedan andas i ett så kallat blåskort. Vi mäter sedan utandningsluften för att se om det finns bakterier som kan orsaka magsår.

Varför gör man urea-utandningstest?

Undersökningen görs på dig som länge haft besvär med sura uppstötningar som inte går över med vanlig medicinering.

Förberedelser

Du ska vara fastande under sex timmar före undersökningen men det går bra att dricka vatten. Du ska inte ha ätit antibiotika i någon form under fyra veckor innan undersökningen och inte tagit något läkemedel för magen under en vecka före undersökningen. Du får inte vara gravid eller ammande.

Undersökningstid

Ungefär 30 minuter.

Vätgas-/metanutandningstest

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till

Du kommer att få dricka en lösning med druvsocker. Sedan mäter vi vätgas och metan i utandningsluften.

Varför gör man utandningstestet?

För att kunna se om det finns en avvikande bakterieflora i tunntarmen.

Förberedelser

Du ska vara fastande under 12 timmar före undersökningen alltså från klockan åtta kvällen innan undersökningsdagen. Du får inte heller röka eller snusa. Det går bra att dricka vatten. Du ska inte ha ätit antibiotika i någon form under fyra veckor innan undersökningen.

Undersökningstid

Undersökningen tar 2 ½ timme.

Ultraljud hjärta (TTE)

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och kallelse.

Så här går undersökningen till:

Du ligger på sidan och en ultraljudsgivare sätts på bröstkorgen. Denna sänder ultraljudsimpulser som reflekteras mot hjärtats väggar och klaffar. Dessa signaler omvandlas till en rörlig bild på en skärm.

Varför gör man hjärtultraljud

Undersökningen är en av de vanligaste inom hjärtsjukvården och görs vid en rad olika tillstånd. Man bedömer bland annat:

  • hjärtrummens storlek, väggtjocklek och funktioner
  • hjärtklaffarnas utseende och funktion till exempel vid hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förträngningar och/eller läckage i klaffarna, vätska i hjärtsäcken, medfödda hjärtfel och möjliga orsaker till blodpropp i lungor eller hjärna

Förberedelser

Inga

Undersökningstid

Cirka en timme

Övrigt

Undersökningen är helt ofarlig (ingen strålning) och skonsam men ibland kan man blir lite öm på bröstkorgen där ultraljudsgivaren har suttit eftersom den måste hållas med ett visst tryck mot bröstkorgen.

Hjärtultraljud via matstrupen, TEE

Var görs undersökningen?

Anmäl dig på Klinisk fysiologiska mottagningen, 1 trappa upp i ingång 35. Ta med legitimation och eventuell kallelse.

Så här går undersökningen till:

Du blir först bedövad i svalget innan en slang (endoskop) läggs ned i matstrupen. Endoskopet ger väldigt skarpa bilder av hjärtat.

Varför gör man hjärtultraljud/TEE?

Det är ett komplement till vanligt hjärtultraljud när man vill ha extra skarpa bilder på hjärtat.

Förberedelser:

Du ska vara fastande minst fyra timmar före undersökningen, men vatten i små mängder går bra.

Undersökningstid:

Total tid med förberedelser och undersökning är cirka en timme men själva endoskopet är inte på plats mer än från några minuter till en kvart.

Ultraljud vid Kärllaboratoriet

Vid kärllaboratoriet utreds patienter med sjukdomar i blodkärlen med hjälp av bland annat ultraljudsundersökning.

Var görs undersökningen:

Anmäl dig vid patientanmälan, kärllaboratoriet, ingång 70 på bottenvåningen till vänster i korridoren när man passerat hissarna. Var god se skyltning.

Så här går undersökningen till:

Du får ligga på en brits och med hjälp av en ultraljudsgivare som förs över kroppen undersöks den del av kärlsystemet som efterfrågats.

Givaren sänder ultraljudsimpulser som reflekteras och omvandlas till en rörlig bild på en skärm.

I de flesta fall utförs undersökningen av biomedicinska analytiker utan läkarbesök. Frågor om resultat av undersökningen hänvisas till remitterande läkare.

Varför gör man kärlultraljud:

Undersökningen görs vid en rad olika tillstånd. Man bedömer bland annat blodflödet och kärlens utseende.

Övrigt:

Undersökningen är helt ofarlig (ingen strålning) och skonsam men man kan ibland bli lite öm på den del av kroppen som undersökts eftersom ultraljudsgivaren måste hållas med ett visst tryck mot kroppen.

Läs kallelsen för ytterligare information.