Klinisk fysiologi - undersökningar

Undersökning av patient på hjärtlaboratoriet

Här kan du läsa om några av de undersökningar vi gör på Klinisk fysiologi

Undersökningar på kliniska fysiologiska mottagningen

Var görs undersökningen? 

Undersökningen utförs på klinisk fysiologiska mottagningen, våning 1 vid trappa 35. Du anmäler dig i receptionen och sitter sedan ner i väntrummet tills du blir uppropad av personalen. 

Öppettider vilo-EKG: 

Måndag, tisdag, torsdag klockan 8-16 
Onsdag klockan 9-16 
Fredag klockan 8.30-15 

Lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Varför tar man ett vilo-EKG? 

Ett EKG tas för att se hur de elektriska signalerna i hjärtat fungerar. Vanligt är att man tar ett EKG inför en operation eller vid insättning av mediciner som kan påverka hjärtat.  

Så här går undersökningen till 

Alla undersökningar vid klinisk fysiologi tidsbokas med undantag av vilo-EKG där ingen föranmälan behövs. Däremot behövs en remiss från till exempel din husläkare. 

Förberedelser inför ett EKG 

Undvik att stressa eller anstränga dig fysisk precis före undersökningen. I övrigt behövs inga förberedelser. 

Undersökningstid 

Undersökningen tar ungefär 10 minuter. Observera att det kan förekomma lite väntetid. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man ett arbetsprov? 

Ett arbetsprov utförs när man vill kontrollera hur hjärtat fungerar vid fysisk ansträngning. Rytmrubbningar, blodtrycksutveckling, kranskärlssjukdom och arbetsförmåga är vanliga frågeställningar. 

Så här går undersökningen till 

Du får trampa på en testcykel med stegvis ökad belastning under cirka tio minuter. En läkare bedömer hjärtat med hjälp av bland annat EKG och blodtryck som tas i vila före arbetet och medan du trampar samt en stund efter arbetet. 

Förberedelser inför ett arbetsprov 

Undvik tyngre måltid och att röka två timmar före provet. Använder du mediciner ska du ta dem som vanligt på undersökningsdagen. Ta gärna med bekväma kläder och skor att cykla i. 
Om det är så att du av medicinska eller andra skäl inte kan trampa cykel, meddela oss så får vi bestämma en annan undersökningsform. 

Undersökningstid

Undersökningen tar ungefär en timme. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man en ergospirometri? 

Ergospirometri är en utredning av arbetsförmågan samtidigt som man mäter syreupptaget. Med hjälp av det kan man bedöma risker inför ett större kirurgiskt ingrepp eller förstå orsaken till en begränsad arbetsförmåga.  

Så här går undersökningen till 

Du får trampa på en testcykel med stegvis ökad belastning under cirka tio minuter. En ansiktsmask av mjuk plast som gör det möjligt att mäta din syreförbrukning och dina lungors funktion är placerad över din näsa och mun. Du andas hela tiden in rumsluft genom hål i ansiktsmasken. Provet leds av en läkare som bedömer hjärtat och lungorna med hjälp av EKG, blodtryck och analys av utandningsluft. 

Förberedelser 

Du bör inte äta en stor måltid och inte röka eller snusa under två timmar innan undersökningen. Ta gärna med bekväma kläder att cykla i.  

Undersökningstid 

Provet tar 1–1½ timme. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man Esofagusmanometri och/ eller 24-timmars pH-registrering? 

Esofagusmanometri görs för att undersöka funktion och motorik i matstrupen och magmunnen. 

24-timmars pH-registring utförs för att registrera mängden sura uppstötningar i matstrupen.  

Så här går undersökningen till 

Esofagusmanometri - Efter att ha fått en bedövningsgel i näsan så för vi ner en tunn tryckkateter via näsan ner till magen. När katetern är på plats mäter vi trycket och motoriken av matstrupen, först i vila och sedan vid sväljningar av vatten.  

24-timmars pH-registrering - När esofagusmanometrin är utförd så för vi ner en annan kateter i matstrupen som mäter pH-värdet där under 24 timmar. Du får gå hem med katetern och dagen efter kommer du tillbaka till oss så drar vi ut den igen.  

Ovanstående två undersökningar kombineras ofta.  

Förberedelser 

Du får inte äta fyra timmar före undersökningen, men du kan dricka en liten mängd vätska. Du får inte röka på undersökningsdagen. Du ska göra uppehåll med magmediciner som motverkar magsyra före undersökningen. 

Undersökningstid 

Ca 1–1½ timme. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man långtids-EKG?  

Långtids-EKG utförs för att upptäcka eller utesluta eventuella rytmrubbningar på hjärtat. Långtid-EKG är en vanlig undersökning vid utredning av hjärtklappning, yrsel, svimning eller utvärdering av medicinering.  

Så här går undersökningen till 

Du får en liten apparat påkopplad på din bröstkorg som du sedan tar med dig hem. Den registrerar dina hjärtslag under 24- eller 48 timmar. 

Förberedelser

Du kan inte duscha under de dygn du har dosan på dig så lämpligt att duscha innan du kommer hit. 

Undersökningstid

Besöket tar ca 15–30 minuter.  

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man spirometri? 

  • För att mäta lungvolym 
  • Mäta hur snabbt luften kan passera luftvägarna
  • Mäta syreupptagningsförmågan 
  • Se effekter av luftvägsvidgande medicin  

Så här går undersökningen till 

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som kan bestå av flera delmoment och dessa kan variera beroende på din sjukdom eller dina symptom. 
Du kommer att få en näsklämma och andas i ett munstycke i olika apparater. Undersökningen kan vara tröttande eftersom det görs maximala in- och utandningar. Ibland tar vi också ett blodprov för att få veta ditt blodvärde. 

Förberedelser 

Undvik att äta en stor måltid två timmar före undersökningen. Du får inte röka eller snusa på undersökningsdagen och du ska undvika kaffe, te, coca-cola samt energidrycker. Du kan ta dina vanliga mediciner. Vissa mediciner ska undvikas men då får du information från din läkare. 

Undersökningstid 

En till två timmar beroende på hur stor undersökning som ska göras. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man utandningstestet? 

För att kunna se om det finns en avvikande bakterieflora i tunntarmen.  

Så här går undersökningen till 

Du kommer att få dricka en lösning med druvsocker. Sedan mäter vi vätgas och metan i utandningsluften. 

Förberedelser 

Du ska vara fastande under 12 timmar före undersökningen alltså från klockan åtta kvällen innan undersökningsdagen. Du får inte heller röka eller snusa. Det går bra att dricka vatten. Du ska inte ha ätit antibiotika i någon form under fyra veckor innan undersökningen. 

Undersökningstid 

Undersökningen tar 2 ½ timme. 

Var görs undersökningen?  

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man en perifer tryckmätning?  

Undersökningen utförs för att ge information om hur blodcirkulationen är i dina ben och fötter.  

Så här går undersökningen till 

Du får ligga ner på en brits och försöka slappna av. Vi kopplar på blodtrycksmanschetter kring dina anklar, tår och armar och mäter därefter trycken upprepade gånger.  

Förberedelser 

Inga speciella förberedelser behövs. 

Undersökningstid 

Undersökningen tar ca 1 timme.  

Var görs undersökningen?  

Anmäl dig i ankomstterminalen utanför Klinisk fysiologiska mottagningen på våningen 1 vid trappa 35. Ta med legitimation och kallelsen. 

Varför gör man en perifer tryckmätning?  

Undersökningen utförs för att ge information om hur blodcirkulationen är i dina ben efter gång på rullmatta.  

Så här går undersökningen till 

Vi börjar med att mäta blodtrycket i dina anklar och armar i vila. Därefter får du gå på ett gå-/löpband i max 5 minuter. Direkt efter provokationen så kommer vi att mäta blodtrycket i dina anklar och armar upprepade gånger under tio minuter.  

Förberedelser 

Inga speciella förberedelser behövs. 

Undersökningstid 

Undersökningen tar ca 1 timme. 

Undersökningar vid kärl- och hjärtultraljudslaboratoriet

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen på Kärl- & hjärtultraljudslab trappa 35, kv (källarvåningen). Ta med legitimation och kallelse. 

Varför gör man hjärtultraljud? 

Undersökningen är en av de vanligaste inom hjärtsjukvården och görs vid en rad olika tillstånd. Man bedömer bland annat hjärtrummens storlek, väggtjocklek och funktioner. Hjärtsvikt, blåsljud, vätska i hjärtsäcken, medfödda hjärtfel och möjliga orsaker till blodpropp i lungor eller hjärna är vanliga frågeställningar. 

Så här går undersökningen till 

Du ligger på sidan och en ultraljudsgivare sätts på bröstkorgen. Denna sänder ultraljudsimpulser som reflekteras mot hjärtats väggar och klaffar. Dessa signaler omvandlas till en rörlig bild på en skärm. 

Förberedelser 

Inga 

Undersökningstid 

Cirka en timme 

Övrigt 

Undersökningen är helt ofarlig (ingen strålning) och skonsam men ibland kan man blir lite öm på bröstkorgen där ultraljudsgivaren har suttit eftersom den måste hållas med ett visst tryck mot bröstkorgen. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen på Kärl- & hjärtultraljudslab trappa 35, kv (källarvåningen). Ta med legitimation och kallelse. 

Varför gör man hjärtultraljud/TEE? 

Det är ett komplement till vanligt hjärtultraljud när man vill ha extra skarpa bilder på hjärtat. 

Så här går undersökningen till 

Du blir först bedövad i svalget innan en slang (endoskop) läggs ned i matstrupen. Endoskopet ger väldigt skarpa bilder av hjärtat. 

Förberedelser 

Du ska vara fastande minst fyra timmar före undersökningen, men vatten i små mängder går bra. 

Undersökningstid 

Total tid med förberedelser och undersökning är cirka en timme men själva endoskopet är inte på plats mer än från några minuter till en kvart. 

Vi undersöker både artärer och vener från topp till tå. Vilken del av kärlsystemet som ska undersökas beror på frågeställningen. 

Var görs undersökningen? 

Anmäl dig i ankomstterminalen på Kärl- & hjärtultraljudslab trappa 35, kv (källarvåningen). Ta med legitimation och kallelse. 

Varför gör man kärlultraljud? 

Undersökningen görs vid en rad olika tillstånd. Man bedömer bland annat blodflödet och kärlens utseende. 

Så här går undersökningen till 

Du får ligga på en brits och med hjälp av en ultraljudsgivare som förs över kroppen undersöks den del av kärlsystemet som efterfrågats. 

Givaren sänder ultraljudsimpulser som reflekteras och omvandlas till en rörlig bild på en skärm. 

I de flesta fall utförs undersökningen av biomedicinska analytiker utan läkarbesök. Frågor om resultat av undersökningen hänvisas till remitterande läkare. 

Förberedelser 

Läs kallelsen för information. 

Undersökningstid 

Det varierar beroende på frågeställningen. Räkna med att besöket kan ta 60-120 minuter, ibland kortare.