Sköldkörtelscintigrafi

Utredning av överfunktion (hyperthyreos), lokalisation av eventuell restvävnad efter operation.

Förberedelser

Sköldkörtelmedicinering ska sättas ut inför undersökningen. I kallelsen står det precis hur du ska göra med denna medicinering.

Röntgen med jodhaltig kontrast påverkar resultatet av undersökningen. Hör av dig till nuklearmedicin om du fått kontrast mindre än tre månader före undersökningen av sköldkörteln.

Vad visar en sköldkörtelscintigrafi?

Sköldkörtelscintigrafi är en undersökning där man tittar på jodupptaget i sköldkörtelns olika delar.

Hur går undersökningen till?

Ett radioaktivt spårämne injiceras i ett blodkärl i armen.
Efter 10-15 minuter startar bildtagningen över halsen med hjälp av en gammakamera. Bildtagningen tar cirka 15 minuter. Därefter tar vi en markeringsbild det vill säga markerar halsgropen så vi kan se sköldkörtelns läge i förhållande till halsgropen. Total undersökningstid är cirka 60 minuter.