Könskorrigerande kirurgi

Könsdysforiutredningen sker vid psykiatriska kliniken. Efter att du har fått diagnosen och påbörjat behandling kan det finnas en önskan om att korrigera kroppen så att den stämmer med den inre upplevelsen.

Till oss kommer du med remiss från den utredande kliniken och får information samt behandling avseende korrigering av bröst. Korrigering av könsorganen sker vid andra centra som du kan remitteras till.

Bedömning

Vid läkarbesöket görs en individuell bedömning och vi kommer överens om vilken metod som skall användas för just din operation. Läkaren går igenom operationsteknik, förväntat resultat, risker samt komplikationer som kan vara förenade med en operation. Därefter tas foton.

Kriterier för kirurgi

För att minska risker samt komplikationer vid kirurgiska ingrepp har vi kriterier som du måste uppfylla. Du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen samt ha ett BMI (Body Mass Index) som understiger 30. Du måste ha stått på hormoner i 1 år inför kirurgi med bröstrekonstruktion.

Så går det till

När du uppfyller kriterierna för operation kommer du att kallas till operation. I kallelsebrevet får du information om hur du ska förbereda dig vad gäller mat/dryck, hygien samt mediciner. Du får träffa narkosläkare samt kirurg på operationsdagen innan själva operationen sätter igång.

Operationen

Operationen kan komma att ske antingen i dagkirurgi, vilket betyder att du får åka hem samma dag, eller inom slutenvård som innebär att du ligger kvar en natt. Vid hemgång får du instruktioner om eftervård efter operation. Du kan även få gå hem med kvarstående drän som avlägsnas efter ett par dagar. Sjukskrivningstiden är 2 veckor om du har ett fysiskt krävande arbete. Efter operationen kommer du på ett återbesök till sjuksköterskemottagningen inom 2 veckor och därefter till operatören efter 3 månader.