Nerv- och muskelundersökningar

Så här går våra nerv- och muskelundersökningar på Klinisk neurofysiologi till.

Nervundersökning (neurografi)

Syfte:

Att undersöka nervernas funktion. Vi mäter nervens förmåga att leda elektriska signaler. Vid sjukdomar i nerven ändras ledningsförmågan, vilket vi kan upptäcka.Förberedelser: För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma.

Utförande:

Små metallplattor fästs på huden. Nerven stimuleras med en svag elektrisk puls och muskeln rycker.

Undersökningstid:

30-60 minuter.

Muskelundersökning (EMG)

Syfte:

Att undersöka musklernas elektriska aktivitet. Vid sjukdomar i nerv eller muskel ändras signalen på ett typiskt sätt, vilket vi kan upptäcka.Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande:

Med en liten nål mäts den elektriska aktiviteten i olika muskler. Vi analyserar det elektriska mönster som en muskel i vila och arbete genererar. Vi lyssnar även på ljudet. Obehaget kan jämföras med det du upplever vid en blodprovstagning.

OBS: Alla barn erbjuds smärtstillande EMLA-kräm och vid behov lugnande medicin. För att EMLA-krämen ska få full verkan bör barnet infinna sig en timme före angiven tid i kallelsen. Om barnet fått lugnande medicin, bör barnet stanna minst 1,5 timme efter given dos, så vi ser att han/hon mår som vanligt när ni lämnar avdelningen.

Undersökningstid:

1 timme + tillägg för EMG på barn.

EMG med ytelektroder

Syfte:

Att undersöka musklernas samspel vid olika rörelser.

Förberedelser:

Inga förberedelser behövs.

Utförande:

Vi klistrar många metallplattor över de muskler som ska undersökas och videofilmar de rörelser vi ber dig utföra. Vid störd muskelkontroll uppstår abnorma mönster på våra registreringar. Detta kan ge upplysning om orsaken till dina symptom.

Undersökningstid:

Cirka 2 timmar

Dekrement

Syfte:

Att mäta i vilken grad nervens elektriska aktivitet överförs till muskeln. Normalt ska alla signaler nå muskeln, men vid vissa sjukdomar med muskeltrötthet är överföringen ofullständig. Detta kan vi mäta.

Förberedelser:

För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma.

Utförande:

Små metallplattor fästs på huden. Nerven stimuleras utanpå huden med svaga elektriska pulser och svaret från muskeln registreras.

Undersökningstid:

30 minuter

Inkontinensundersökningar

Syfte:

Att undersöka hur slutmuskeln fungerar och om den är förändrad vid svårigheter att hålla tätt (inkontinens).

Förberedelser:

Inga förberedelser behövs.

Utförande:

Slutmuskeln undersöks via en fin nål som sätts in på höger respektive vänster sida. Vid sjukdomar i nerv eller muskel ändras signalerna på ett typiskt sätt, vilket vi kan upptäcka. Ibland görs även stimulering av nerven till slutmuskeln: via ett finger i stolgången ges svaga stötar på nerven och muskeln svarar genom att knipa.

Undersökningstid:

20-30 minuter.

Obstipationsundersökning

Syfte:

Att undersöka hur slutmuskeln beter sig vid knip och krystning. Normalt är att muskeln slappnar av vid krystning så att avföring kan passera,

Förberedelser:

Inga förberedelser behövs.

Utförande:

Förstoppning utreds med att en liten plastelektrod klistras över slutmuslen på höger och vänster sida strax utanför analöppningen. Därefter får du knipa och krysta på uppmaning, dels i liggande och dels i sittande. Vid förstoppning med sk. paradoxal aktivering kan inte slutmuskeln slappna av som den skall vid krystning.

Undersökningstid:

20-30 minuter.

RR-intervall

Syfte:

Att mäta konditionen av det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet. Dessa nerver ansvarar t. ex. för kontrollen av hjärtfrekvens och blodtryck. RR-intervall utförs ofta som ett komplement till nervundersökningen och mäter tiden mellan två hjärtslag (EKG-utslag) i vila och vid olika manövrer.

Förberedelse:

Ingen förberedelse behövs.

Utförande:

Två metallplattor sätts mot huden vid bröstkorgen. Tester kan utföras i vila, djupandning 1 minut, vid utblås mot motstånd samt att du får stå upp en minut. Undersökningen är helt fri från obehag.

Undersökningstid:

15 minuter.

Muskelbiopsi

Syfte:

Att ta ett prov från en muskel för mikroskopisk analys.

Förberedelse:

Inga förberedelser behövs, dock bör hemfärden vara utan stor fysisk ansträngning.

Utförande:

Provet tas i lokalbedövning. Efter ett litet snitt i huden tas 3-4 små muskelbitar med ett särskilt instrument. Det lilla såret sys med 1-2 stygn som ska tas bort av distriktssköterskan efter 10 dygn. Efter effekten av lokalbedövningen kan ett lätt obehag finnas, påföljande dag en lätt ömhet. Muskeln kan användas normalt hela tiden.

Undersökningstid:

30-60 minuter