Tinnitus behandlingsprogram

Målet med behandlingsprogrammet vid tinnitus är att lära sig hantera tinnitus samt minska olika följdbesvär som tinnitus kan leda till t.ex. sömn- och koncentrationsproblem, anspänning, stress, humörpåverkan, svårigheter att koppla av och trötthet.

Under behandlingen får man lära sig olika metoder som har vetenskapligt stöd samt kliniskt förankring gällande besvärande tinnitus. Dessa metoder får man träna på regelbundet i sin vardag och träningen följs upp under behandlingens gång. Det är en aktiv behandling och man får räkna med att lägga ned ungefär 45-60 minuter per dag för träning, läsning och utvärdering av metoderna. Efter behandlingen upplever flertalet tinnitusljudet som mindre störande trots att ljudet finns kvar.

Ett flertal randomiserade kontrollerade studier har gjorts på denna behandling och visar sammantaget att 70-75 procent av alla deltagare blir signifikant förbättrade och får t.ex. en större förmåga att hantera tinnitus, minskade följdbesvär och ökad livskvalitet.

Behandlingen utgår från varje persons individuella besvär

Exempel på vad en behandling kan innehålla

 • Information om tinnitus, genomgång av orsaker och vad som händer i hjärnan när man har fått tinnitus.
 • Analys av tinnitusrelaterade följdbesvär och vad som påverkar dessa.
 • Praktiska övningar och färdighetsträning i olika metoder för att hantera tinnitus och/eller ljudkänslighet samt minska olika tinnitusrelaterade följdbesvär t.ex:

Exempel på tinnitusrelaterade följdbesvär

 • Förhållningssätt till tinnitus: Med olika övningar får man träna på att hitta förhållningssätt till tinnitus för att det ska bli mindre störande i vardagen.
 • Anspänning/stress: Med olika avspänningsövningar lär man sig att minska stress och spänningar i vardagen, vilket förhindrar att man hamnar i en ond cirkel där tinnitus, stress och anspänning förvärrar varandra.
 • Sömn: Med olika sömnråd och övningar får man lära sig att förbättra sömnen i samband med tinnitus.
 • Koncentration: Övningar för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Humör: Information och övningar för att minska negativa tankars och känslors påverkan i samband med tinnitus.
 • Uppmärksamhet: Övningar i att lättare kunna styra uppmärksamheten i vardagen – både mot och bort från tinnitus.
 • Bakgrundsljud: Hur man använder sig av olika ljud för att delvis maskera/vänja sig vid tinnitus.
 • Ljudträning: För de som är ljudkänsliga har vi ett speciellt behandlingsprogram för att hantera/minska dessa besvär.
 • Hörselnedsättning: Råd och övningar för att underlätta hörandet.

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet består av två delar, varav den första pågår ca 10 veckor. I slutet av den första delen görs en sammanfattning samt individuell handlingsplan för den andra delen av behandlingen som pågår under 12 veckor. Metoder väljs ut som är viktiga att fortsätta träna på och förankra i vardagen under dessa tre månader. Det är den långsiktiga och regelbundna träningen av behandlingsprogrammets olika metoder under del 1 och 2 som har störst betydelse för behandlingsresultatet

Efter tre månader sker en uppföljning och utvärdering av behandlingen. Hela behandlingsprogrammet omfattar således drygt fem månader.