Information till dig som genomgått bröstoperation

Patientinformation från Endokrinkirurgen till dig som genomgått en bröstoperation.

Såret

Såret har slutits med stygn som försvinner av sig själv innanför huden. Närmast såret sitter tejpremsor (steristrip) som kan sitta kvar till ditt återbesök. Om du har kvar ett yttre förband när du åker hem tag bort detta dagen efter operationen.
Använd gärna en sport-BH efter operationen som håller bysten på plats och som eventuellt kan motverka smärta och svullnad i operationsområdet.
Du kan duscha på såret men bör ej bada i kar eller i bassäng förrän 2 veckor efter operationen.
Efter operationen är det normalt att området svullnar och att man får blåmärken i huden runt såret. Om du har opererats i armhålan är det vanligt att under de första månaderna känna stickningar och känselbortfall på insidan av underarmen.
En del av de opererade patienterna utvecklar vätskeansamling (serom) i operationsområdet. Vätskeansamlingen är helt ofarlig och kroppen tar själv hand om denna vätska så småningom. Tecken på vätskeansamling är att operationsområdet blir svullet och att det kan kännas spänt eller ”gungigt”. Vid stora besvär så kan du ta kontakt med bröstsjuksköterskan så hjälper hon dig med att tappa ur vätskan. Detta brukar vara smärtfritt. Du är välkommen att höra av dig vid eventuella frågor.

Smärta

Om du får ont i operationsområdet ska du ta den smärtstillande medicin som du blivit rekommenderad.

Aktivitet

Det är viktigt att du tränar armarna efter ditt rörelseprogram

Protes

Om du tagit bort hela bröstet får du en mjuk protes att ha medan operationsområdet läker. Efter ca 4-6 veckor får du hem en remiss för utprovning av personlig protes.

Stöd

Det är normalt att känna sig trött och ledsen den första tiden efter operationen. Du är alltid välkommen att ringa till bröstsjuksköterskorna för stöd.

Sjukskrivning

Varierar beroende på ditt arbete och operationens omfattning. Eventuellt sjukintyg och recept får du i samband med utskrivning.

Återbesök

Planers in 2-3 veckor efter operationen. Då får du svar på den analys som gjorts av den bortopererade vävnaden och bsked om du behöver ytterligare behandling. Därefter är det onkologläkarna som sköter eventuell tilläggsbehandling och kontroller.

Du bör kontakta sjukvården:

  • Om du får ihållande feber över 38 grader.
  • Om operationsområdet blir ilsket rött
  • Om svullnaden tilltar och blir besvärande
  • Om du har tilltagande smärta