Diabetes

Patienter som bor i länet med diabetes typ 1, och i vissa fall typ 2, har sina regelbundna kontroller på endokrin- och diabetesmottagningen.

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker/glukos i blodet. Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet.

På mottagningen följs personer med diabetes typ 1-diagnos upp med besök hos läkare och hos diabetessjuksköterska. Det finns även andra specialiteter tillgängliga vid behov såsom dietist, fotterapeut, sjukgymnast, psykolog och kurator.

Det är viktigt med regelbunden uppföljning där man kan hitta vilken behandling som passar bäst för individen samt ge stöd och råd gällande rutiner, levnadsvanor och livsstil.

Endokrin- och diabetesmottagningen deltar liksom de flesta av Sveriges vårdenheter i det Nationella Diabetesregistret, NDR, som är ett kvalitetsregister för diabetes. Registrets syfte är att främja kvaliteten i vården.

Fotterapeuter

Det finns två fotvårdsspecialister på mottagning. De utför medicinsk fotvård på patienter med diabetesdiagnos. För att komma till våra fotterapeuter behövs en läkarremiss.

För regelbundna kontroller av fötter utan allvarligare problematik eller sår hänvisar vi till privata fotterapeuter i regionen.