Undersökningar och metoder på röntgen

Inom röntgen används många olika typer av apparater för att kunna svara på en fråga som din behandlande läkare ställt till oss på den remiss vi fått. Ibland kan du behöva undersökas i flera olika rum vid ett besökstillfälle.

Din undersökning planeras utifrån de frågeställningar som står i remissen och ibland kan det innebära att du får göra en annan undersökning än den du diskuterat med din behandlande läkare. När det vi planerar göra väsentligen avviker från det som är begärt på remissen diskuterar vi ofta ändringen med den som skrivit remissen. Våra olika apparater, som vi kallar modaliteter, genomförs på olika sätt och kräver ibland någon form av förberedelse. Du hittar information om detta i den kallelse som du fått eller får hemskickad.

Läs mer om de olika undersökningar vi utför:

Läs mer på 1177.se

Har du frågor om din undersökning, se information från 1177.se för att få svar på de vanligaste frågorna.