Magnetisk resonanstomografi (MR)

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen med hjälp av magnetfält och radiovågor (ingen röntgenstrålning). Undersökningen görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar.

Undersökningen

När du undersöks får du lägga dig på en brits som förs in i en tunnel (öppen i båda ändarna) i magnetkameran. Där får du ligga stilla medan bilderna tas. För att dämpa ljudet från kameran får du använda hörlurar som ger dig möjlighet att lyssna på radio eller musik. Du kan ta med egen CD eller lyssna på musik från din telefon eller motsvarande. I samband med undersökningen behöver vi ibland ge kontrastmedel i ett blodkärl i armen. Under en vanlig undersökning tar magnetkameran ett mycket stort antal bilder och själva undersökningen tar mellan 20 och 45 minuter, ibland längre tid. En röntgensjuksköterska utför undersökningen från ett rum bredvid med ett stort fönster in mot undersöknings-rummet och du kan prata med sköterskan via mikrofon och högtalare.

Eftersom magnetfältet påverkar elektronisk utrustning och magnetiska föremål ska du inte undersökas om du har elektronisk utrustning eller vissa typer av metall i kroppen, till exempel vissa implantat eller metallsplitter. Tillsammans med kallelsen till undersökning får du ett frågeformulär angående detta och det är viktigt att du hör av dig till oss om du svarat ja på någon av frågorna. Tandimplantat och tandställningar kan ge bildstörningar vid avbildning av hjärnan eller ansiktet vilket ibland kan försvåra bildtolkningen men du som har dessa kan fortfarande undersökas med magnetkamera. Alla lösa metallföremål du har på/med dig lämnar du utanför undersökningsrummet. Vill du ha en anhörig med i undersökningsrummet så går det bra, samma säkerhetsföreskrifter gäller också för den anhörige som ska vara med i rummet.

Barn

Anhörig får följa med in i undersökningsrummet vid behov, vid vissa undersökningar kan barnet få se på film (DVD, gärna egen) under tiden, finns dock inte på alla kameror.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du några frågor kontaktar du i första hand din remitterande läkare. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på Bild- och funktionsmedicinskt centrum, telefonnumret står i din kallelse.

Vad händer efter undersökningen?

Efter undersökningen granskas dina bilder av en röntgenläkare som skriver ett svar. Svaret skickas till din läkare som sedan informerar dig om resultatet.