Röntgen är en metod där man med hjälp av röntgenstrålning undersöker olika delar av kroppen, vanligast skelett och lungor. Om man tillför kontrastmedel kan även mag och tarmkanalen, urinvägar och kärl undersökas. För att göra en undersökning behöver du remiss från läkare.

Skelettröntgen

Röntgenundersökningen görs för att se om du har skador eller förändringar på skelett eller leder, till exempel efter olycksfall. Röntgen används även för att undersöka om du har artros eller reumatiska sjukdomar i leder.

Förberedelser

Inga förberedelser behövs inför undersökningen.

Undersökningen

När du ska undersökas får du ta av dig smycken och kläder på den kroppsdel som ska undersökas. Skelettröntgen utförs i sittande, stående eller liggande ställning, beroende på bland annat vilken kroppsdel som du ska få undersökt. Röntgenbilder tas både framifrån och från sidan, ibland behövs även vinklade bilder. Röntgenundersökningen gör inte ont, men det kan vara obekvämt att hålla en kroppsdel som gör ont i ett visst läge. Din undersökning utförs av en röntgensjuksköterska och tar som regel några minuter, men kan ibland ta längre tid. Sedan tittar en röntgenläkare på din undersökning och kontrollerar bildkvaliteten. Ibland kan det behövas ytterligare bilder, för att säkrare kunna ställa diagnos. Därefter bedöms dina bilder av röntgenläkare som skriver ett svar på undersökningen. Oftast behöver du inte träffa röntgenläkaren.

Efter undersökningen

Svaret på din undersökning ges till dig av den läkare som skrivit röntgenremissen.

Lungröntgen

Röntgenundersökningen görs för att se om du har skador eller förändringar på lungorna, som vid till exempel lunginflammation. Undersökningen görs även för att se om du har tecken till problem med hjärtat eller som uppföljning efter operation.

Förberedelser

Inga förberedelser behövs inför undersökningen.

Undersökningen

När du ska undersökas får du ta av smycken och kläder på överkroppen. Vid lungröntgen får du som regel stå upp, men den kan ibland utföras i liggande eller sittande ställning. Röntgenbilder tas framifrån och ofta från sidan. Ibland behövs även vinklade bilder. Röntgenundersökningen gör inte ont. Din undersökning utförs av en röntgensjuksköterska och tar som regel några minuter, men kan ibland ta längre tid.
Sedan tittar en röntgenläkare din undersökning och kontrollerar bildkvaliteten. Ibland kan det behövas ytterligare bilder, för att säkrare kunna ställa diagnos. Därefter bedöms dina bilder av röntgenläkare som skriver ett svar på undersökningen. Oftast behöver du inte träffa röntgenläkaren.

Efter undersökningen

Svaret på din undersökning ges till dig av den läkare som skrivit röntgenremissen.

Genomlysning av mag-/tarmkanalen

Genomlysning är en röntgenundersökning där man som regel använder kontrastmedel i mag-/tarmkanalen för att göra en bedömning med rörliga bilder. Eftersom man oftast inte fullständigt kan se tarmar eller inre organ med vanlig röntgen tillförs kontrastmedel för att kunna göra en bedömning. Vid exempelvis undersökning av matstrupen behöver du dricka kontrastmedel.

Olika delar av mag-/tarmkanalen undersökes på lite olika sätt. Förberedelser och undersökningstid varierar därför. Oftast går en genomlysningsundersökning snabbt att genomföra. Undersökningen utförs som regel av en röntgenläkare.

Graviditet

Om du är eller kan vara gravid är det viktigt att du meddelar oss på Bild- och funktionsmedicinskt centrum i förväg, så att vi kan anpassa din undersökning på bästa sätt.