Hallux valgus

Hallux Valgus betyder snedställd stortå. Stortån vinklas alltmer mot de andra tårna, ibland kan även stortån och andra tån ligga omlott. Med tiden får man en knöl över stortåns insida. Knölen kan bli rodnad och ömmande.

Orsak och förekomst

Hallux Valgus är den vanligaste felställningen i foten hos vuxna, och är vanligare hos kvinnor än män. Ärftlighet spelar en stor roll. Nedsjunket fotvalv kan också leda till bredare framfot och ökad felställning av stortån. Användning av alltför trånga skor antas också kunna ge upphov till tillståndet. Vetenskap har till exempal visat att hallux valgus är betydligt mer sällsynt hos barfotabefolkningar.

Symptom

Det vanligaste symptomet är skobesvär med trycksmärta över knölen. Man är oftast besvärsfri vid barfotagång. Vid uttalad felställning kan däremot stortån ge tryckbesvär från andra tån ("pektån"). Man har svårt att hitta skor som passar.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd man gör vid en undersökning. Röntgen med belastning görs för att se hur stor felställningen är och för att kartlägga eventuella artrosförändringar (= ledförslitningar) i stortåns grundled.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda rymliga, breda och vridstabila skor utan klack. Vid behov används receptfria värktabletter. Vid utebliven förbättring eller påtagliga besvär kan en operation behövas.

Operation

Din fotkirurg beslutar vilken metod som är bäst för just dig. Den vanligaste operationsmetoden innebär avmejsling av "knölen" samt upprätning av stortån. Operationen utförs genom så kallad osteotomi, vilket innebär att en benkil sågas ut från första mellanfotsbenet varefter benytorna läggs ihop och fixeras. Operationen görs vanligen i lokalbedövning. Själva operationen tar cirka 30-40 minuter och du går hem samma dag.

Efter operationen

Du får ett fotförband och kan antingen gå platt på foten, eller gå på hälen, utan att belasta framfoten. Du får en speciell förbandssko som du ska använda när du går på foten. Foten kommer att vara bandagerad i 3 veckor.

Normalt är den opererade foten mottaglig för ytterligare svullnad 4-6 veckor efter en operation. Därför är det mycket viktigt att efter operationen hålla foten i högläge så ofta så möjligt – framförallt de första 2 veckorna.

Efter operationen ska man regelbundet (några minuter varannan timme) rörelseträna fot- och knäleden obelastad (cykla uppe i luften).

Mindre svullnad = mindre värk, bättre läkning och mindre risk för komplikationer!

Smärta

Bedövningen från operationen sitter vanligen i upp till 10 timmar. Efteråt får man ofta sårsmärtor som kan vara besvärande, framförallt första 3 dagarna, därför är det viktigt att man tar sina värktabletter regelbundet (redan innan bedövningen har släppt). Du kommer att få recept på lämpliga läkemedel.

Sjukskrivning

Sjukskrivningen är vanligen mellan 2-8 veckor beroende på vad man har för yrke.

Bilkörning

Av trafiksäkerhetsskäl skall du inte köra bil de första 3-4 veckorna efter operation, eller så länge foten smärtar när du trampar ner pedalerna. Du ska heller inte köra bil om du äter starka smärtstillande tabletter.

Återbesök

Tre veckor efter operationen är det dags att ta bort stygnen. Första återbesök sker antingen hos oss på ortopedmottagningen eller på vårdcentralen, du får närmare information om det efter operationen. Det är också bra om du nu införskaffar en stödstrumpa för att minska svullnaden (detta gör du enklast hos apoteket).

Ofta kan man i detta skede börja rörelseträna själv eller med sjukgymnast med successivt ökande belastning och således promenera, cykla eller simma. Det är också viktigt att hålla igång rörligheten i stortåns grundled.

Åtta till tio veckor efter operationen får du komma på ett återbesök till fotkirurgen som opererat dig för en slutkontroll.

Det är normalt att ärret känns hårt och ömmande och man har till och från ont, svullnad, och ömhet i sin fot i flera månader efter operationen, i vissa fall upp till ett år. Dessa besvär kommer att minska med tiden. När såret väl är läkt kan det mjukas upp med massage och fotkräm.