Bröstreduktion (bröstförminskning)

Vid uttalade besvär av brösthyperplasi (tung byst) kan du få genomgå bröstförminskning via Region Uppsala.

Kriterier för kirurgi

För att minska risker samt komplikationer vid kirurgiska ingrepp har vi på Akademiska sjukhuset kriterier som du måste uppfylla. Du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen samt ha ett BMI (Body Mass Index) som är lika med eller understiger 25 om du är <50 år, men vi accepterar BMI upp till 27 om du är >50 år. För att bli godkänd för kirurgi måste du ha bröststorlek >800cc samt besvär i form av utslag och/eller belastningsbesvär.

Så går det till

När du uppfyller kriterier för operation kallas du för ett inskrivningsbesök. Vid besöket får du tillfälle att ställa de frågor samt diskutera de funderingar du har. Du undersöks av en inskrivande doktor samt träffar en narkosläkare. Du får också information om hur du skall förbereda dig vad gäller mat/dryck, hygien samt mediciner.

Vid de besök du gör hos oss kommer du även att fotograferas vilket är en del av vår journalföring.

Mammografi

Innan du som patient genomgår en bröstförminskande operation ska en mammografiundersökning genomföras om du är äldre än 40 år eller om du har känd ärftlighet för bröstcancer. Denna undersökning måste ha genomförts senast 6 månader före planerad operation. Remiss och tidsbokning för mammografi ombesörjs inte av oss på plastikkirurgen.

Operation

Operationen kan komma att ske antingen i dagkirurgi, vilket betyder att du får åka hem samma dag, eller inom slutenvård som innebär att du ligger kvar en natt. Vid hemgång får du instruktioner om förhållningssätt och ofta kvarstående drän som avlägsnas efter ett par dagar. Sjukskrivningstiden är 2 veckor om du har fysiskt krävande arbete. Efter operationen kommer du på ett återbesök till sjuksköterskemottagningen inom 2 veckor och därefter till operatören efter 3 månader.