Tobaksavvänjning

Hur ett rökstopp går till

På tobaksavvänjningen träffar du en diplomerad rökavvänjare för att gemensamt lägga upp en planering hur ett rökstopp ska gå till.
Vi har inget remisstvång utan du kan söka själv.

Vid bedömningssamtalet, som tar ca en timme, pratar vi om:

  • Kolmonoxidens (CO) påverkan på kroppen.
  • Nikotin, nikotinreceptorer, miljö och nikotinersättning.
  • Tips och råd om hur man bryter vanor och minskar röksuget.
  • Kroppens positiva reaktioner och hur man förbereder sig för ett rökstopp.

Efter 2-4 veckor kallas du till ett återbesök och om behov finns kan vi även ha telefonkontakt. 

Kontaktinformation

Lillemor Edin 018-611 40 57