Transplantation

Vårdpersonal undersöker patient i säng.

Här kan du som ska eller har blivit organtransplanterad få information om ingreppet och vad du ska tänka på.

Inför operationen

På Akademiska sjukhuset har vi kunnat transplantera organ sedan 1969 och idag gör vi i Uppsala njur-, bukspottkörtel och insulinproducerande ö-transplantationer.

Njuren kan komma från både levande eller avlidna donatorer men bukspottkörtel och öar enbart från avlidna donatorer. Eftersom antalet organ är begränsat är all transplantation förenat med en viss väntetid som kan variera kraftigt mellan olika individer främst beroende på blodgrupp, vävnadstyp och förekomst av eventuella antikroppar. När man planeras för operation med levande givare eller sätts upp på väntelista erhåller man vårt skriftliga informationsmaterial.

Efter operationen

När man väl blivit transplanterad sker undervisning under vårdtiden både individuellt och i grupp.

Filmen nedan beskriver mer översiktligt den information som finns i patienthandboken. 

Informationsfilm