Bröstrekonstruktion

Vid bröstcancer tas antingen en del av bröstet bort, tårtbitsoperation, eller hela bröstet, mastektomi. Rekonstruktion av bröst sker efter mastektomi på grund av cancer eller risk för cancer. Bröstrekonstruktionen kan antingen ske vid samma operationstillfälle som mastektomin – direktrekonstruktion eller vid ett separat operationstillfälle, senrekonstruktion.

De kvinnor som genomgår förebyggande (profylaktisk) mastektomi på grund av hög risk att drabbas av bröstcancer har genomgått en utredning och gentest som visar att de är bärare av en BRCA-gen. Man väljer då oftast att göra en direktrekonstruktion.

En av fördelarna med direktrekonstruktion är att patientens egen brösthud och ibland även bröstvårtan kan sparas i större utsträckning. Direktrekonstruktion lämpar sig dock inte alltid och erbjuds därför heller inte alltid som ett alternativ.

Målet med bröstrekonstruktion är att skapa ett så naturligt bröst som möjligt med god symmetri avseende storlek, form och konsistens. Varje kvinna är unik med olika förutsättningar och det är inte säkert att alla teknikerna lämpar sig.

För att bli aktuell för bröstrekonstruktion behöver du vara nikotinfri minst 6 veckor före operation och ha ett BMI under 30, för att minska risken för komplikationer.

Huvudmetoder för rekonstruktion

Vid mastektomi kan rekonstruktion ske med hjälp av implantat/expander eller egen vävnad. Alternativen nedan är de vanligaste, men det finns även andra metoder som används i enstaka fall. Gemensamt för de olika teknikerna är att de görs i flera steg. Först skapas volym och form. Därefter görs eventuell symmetriserande kirurgi på andra bröstet, ny bröstvårta och pigmentering av vårtgård.

Implantatbaserad rekonstruktion

• Ej strålskadad hud
• 1 steg eller 2 steg (expanderprotes som sedan byts till permanent implantat)
• Kan vara svårt att uppnå symmetri (vid ensidig rekonstruktion)
• Implantat "åldras" inte
• Operationstid cirka 1-3 timmar
• Vårdtid 1-3 dagar

Vårdtiden beräknas till tre dagar, inklusive inskrivningsdagen. Om operationen görs i dagkirurgi åker du hem samma dag.

Förberedelser inför operationen

Tobaksanvändning i samband med operation medför en ökad risk för komplikationer. Du bör därför vara rök- och nikotinfri sex veckor före och sex veckor efter operationen.

Behå

I samband med operationen får du en behå som du ska använda fram till första återbesöket. Sedan kan du använda egen behå, men det är viktigt att den är utan byglar, har breda axelband och är bred i sidan.

Efter utskrivning

Stygnen försvinner vanligtvis av sig själva. Operationsområdet läggs om innan du åker hem och du får nytt förband vid första återbesöket. Det går bra att duscha tre dagar efter operationen. Använd en mild tvål och duscha inte direkt på operationsområdet med duschstrålen. Det går bra att bada efter fyra veckor om såren är helt läkta.

Vi rekommenderar att du fortsätter tejpa operationsområdet i minst två till tre månader för att avlasta sårkanterna. Kirurgtejp, till exempel Micropore, finns att köpa på apotek. Smörj gärna ärren med mjukgörande salva och undvik att sola på ärren första året efter operation.

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven ca två veckor. Under den tiden är det bra med promenader för blodcirkulationen. Därefter kan du börja lite försiktigt med mer aktivitet. Lev som vanligt och lyssna på din kropp.

Läkningsprocessen

En normal läkningsprocess innebär en svag rodnad och klåda i sårkanterna. Knölar kan bildas då kroppen överproducerar vävnad för att läka såren. Du kan ha blåmärken som skiftar i färg. Sårläkningsproblem kan eventuellt uppstå. Om du får ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

Du blir kallad till återbesök hos sköterska efter en vecka och till läkare efter en till två månder.

Eventuella komplikationer

Hematom (blodansamling i operationsområdet)
Infektion
Kapselkontraktur (bindvävskapsel runt implantat som ger smärta)
Vävnadsnekros (delar av vävnaden dör)

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.

Kroppsegen vävnad från ryggen

Kroppsegen vävnad: Latissimus dorsi +/ Implantat

• Tidigare strålbehandlad
• Rekonstruktion med egen vävnad
• Kan behöva implantat för att uppnå tillräcklig volym
• Ärr på ryggen och bröst
• Operationstid cirka tre timmar
• Vårdtid fyra dagar

Vårdtiden beräknas till fem dagar, inklusive inskrivningsdagen.

Förberedelser inför operationen

Tobaksanvändning i samband med operationen medför en ökad risk för komplikationer. Det är därför ett krav att du ska vara rök-och nikotinfrisex veckor före operation och sex veckor efter operation.

Efter operationen

Du får en urinkateter på operation som tas bort dagen efter. Du kommer även att ha ett par slangar (dränage) från bröst och rygg för att avleda sårvätska från operationsområdet. Dränaget tas bort efter ett par dagar men eventuellt har du det kvar vid hemgång. Det är vanligt att sårvätska samlas i operationsområdet på ryggen, men det går att behandla. Det är viktigt att komma upp ur sängen på kvällen efter operationen för att minska risken för blodpropp.

Stödstrumpor

I samband med operationen får du stödstrumpor för att undvika tromboser (blodproppar) i benen. Du ska använda dem i två veckor efter operationen. Vi rekommenderar dig att köpa stödstrumpor för hemmabruk. De finns på apotek och i välsorterade underklädesaffärer.

Behå

När du skrivs ut får du en behå som du ska ha på dig dygnet runt i sex veckor. Sedan kan du använda en egen behå, men det är viktigt att den är utan byglar, har breda axelband och är bred i sidan.

Efter utskrivning

Stygnen går bort av sig själva. Bröst och rygg läggs om innan du åker hem och vid första återbesöket görs nästa förbandsbyte. Vi rekommenderar att du fortsätter tejpa operationsområdet minst två till tre månader för att avlasta sårkanterna. Kirurgtejp, till exempel Micropore, finns att köpa på apotek.

Smörj gärna ärren med en mjukgörande salva i två till tre veckor därefter. Undvik att sola på ärren första året efter operation. Undvik långresor de första två veckorna efter operationen på grund av ökad risk för blodpropp.

Det går bra att duscha tre dagar efter operationen. Innan såren är helt läkta, bör du använda en mild tvål och inte duscha direkt på operationsområdet med duschstrålen. Det går bra att bada efter sex veckor om allt är helt läkt. Lyft inte tungt och träna inte intensivt de första sex veckorna.

Läkningsprocessen

En normal läkningsprocess innebär en svag rodnad och klåda i sårkanterna. Knölar kan bildas då kroppen överproducerar vävnad för att läka såren, och du kan ha blåmärken som skiftar i färg. Om du får en ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven fyra veckor. Under den tiden är det bra med promenader för blodcirkulationen. Därefter kan du börja lite försiktigt med mer aktivitet. Lev som vanligt och lyssna på din kropp. När sjukskrivningsperioden är över kan du börja ligga på sidan igen.

Återbesök på plastikkirurgmottagningen

Du blir kallad för återbesök till sköterska efter en vecka samt fyra veckor. Du blir kallad för återbesök till läkare efter tre månader.

Eventuella komplikationer

Hematom (blodansamling i operationsområdet)
Infektion
Kapselkontraktur (bindvävskapsel runt implantat som ger smärta)
Vävnadsnekros (delar av vävnaden dör)

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.

Kroppsegen vävnad från magen

Kroppsegen vävnad: DIEP

• Strålbehandlad hud
• Rekonstruktion med egen vävnad
• Ärr på magen och bröstet
• Bröstet åldras på ett mer naturligt sätt och följer i större utsträckning en viktförändring
• Operationstid 5-6 timmar
• Vårdtid fem dagar

Om allt går som planerat beräknas sjukhusvistelsen vara 6 dagar.

Läkemedel

Läkemedel som Albyl, Aspirin, Bamyl, Dispril, Magnecyl, Treo, Voltaren och Ipren innehåller acetylsalisylica och får inte tas två veckor före operationen, då de ökar blödningsbenägenheten. Även vissa naturläkemedel ska undvikas. Tar du något blodförtunnande läkemedel, till exempel Trombyl eller Waran, ska du kontakta din läkare eller ringa sjuksköterska på operationsplaneringen och få råd. Smärtstillande läkemedel som Panodil eller Alvedon går bra att ta.

Ta med läkemedel du använder, t.ex. astma, diabetes eller allergimediciner. Har du annan ordinerad medicin, ta med recept eller förteckning över dessa preparat. Viktigt att det står läkemedelsnamn, styrka och dosering.

Att tänka på

Du måste vara nikotinfri minst 6 veckor före och efter operation.

Är du sjuk, förkyld eller har något sår vid operationsområdet, ring snarast operationsplaneringen, telefon 018-611 54 36.

Du kan inte köra bil hem efter operation. Det är bra om en anhörig kan hämta dig, annars hjälper vi till att ordna med sjuktransport.

Ring avdelningen på telefon 018-6115425 någon dag före inläggningen om du äter specialkost.

Du får inte inta kaffe, te, choklad, Cola eller energidryck som innehåller koffein under sjukhusvistelsen då koffeinet har en kärlsammandragande effekt vilket kan påverka blodförsörjningen i det nya bröstet efter operationen. Om du är van att dricka till exempel mycket kaffe, kan det vara en god idé att trappa ner före operation.

Dusch och tvätt inför operation

Du får instruktioner om hur du ska duscha och tvätta håret inför operationen. Gör inget extra med håret, permanent eller liknande, före sjukhusvistelsen.

Att ta med

Ta med ID-handling, hygienartiklar och innerskor som är lätta att ta på. Ha inte nagellack eller kroppssmycken på dig. Observera att sjukhuset inte ansvarar för värdeföremål. Lämna därför till exempel smycken och stora penningsummor.

Stödstrumpor

Du ska använda stödstrumpor från operationsdagen för att undvika tromboser, "proppar" i benen. Strumporna finns på avdelningen. Vi rekommenderar inköp av stödstrumpor för hemmabruk i ca 2 veckor som du tar med dig till avdelningen som sätts på vid hemgång. Om du sitter stilla under en längre tid till exempel vid flygresa de första 6 månaderna rekommenderar vi att du använder stödstrumpor. De finns att köpa på apotek och i välsorterade underklädesbutiker.

Gördel

För att förhindra svullnad och ge stöd till buken ska du använda en gördel. Under vårdtiden får du låna en gördel som du lämnar tillbaka vid första återbesöket. Därefter ska du använda en trosgördel i hög modell, som finns att köpa i välsorterade underklädesbutiker. Den ska du använda i sex veckor efter operation.

Bh

Vid hemgång får du en bh som du kan ha på dygnet runt, men som kan tas av korta stunder. Den modellen av bh ska du använda under hela sjukskrivningstiden. Den bh ska vara utan byglar och med formpressade kupor, har breda, axelband och är bred i sidan. Efter sjukskrivningstiden kan du använda vilken bh som helst. Företaget Amoena, säljer medicinska underkläder. Liknande modeller går att köpa i välsorterade underklädesbutiker.

Om vårdavdelningen

Frukost serveras mellan 7-8, lunch 11.30 samt middag 16.30.

Mobiltelefon får användas på avdelningen. Du kan ta med dator men det är inte tillåtet att koppla upp mot internet. Vi erbjuder dator med internet som finns i dagrummet.

Vi har fria besökstider på avdelningen. Tänk på att ta hänsyn till medpatienter och till hur du själv mår. Om vården så kräver kan besökare få lämna salen. Efter klockan 20.00 hänvisas besökare till dagrummet.

Inskrivningsdagen

Du anmäler dig på mottagningen när du kommer. Där får du träffa sjuksköterska, narkosläkare, sjukgymnast, läkare samt ta eventuella blodprover och EKG. Tillgång till säng för vila finns.

Om du opereras en måndag och blir kallad till inskrivning torsdagen veckan innan operationen får du räkna med att vara hos oss till klockan 17.30 innan du kan åka hem. Du återkommer då på söndag eftermiddag/kväll.

Kvällen före operation

Tvätta kropp och hår noggrant med Hibiscrub kvällen innan operation och morgonen därpå. Kvällssköterska kommer att ge dig en blodförtunnande spruta i låret. Du kommer även få pröva ut stödstrumpor. Du får sedan fasta från midnatt, med saft/vatten fram till klockan 06.

Efter operation på vårdavdelningen

Det är viktigt att du inte har ont efter operationen. Vi kan inte ta bort all smärta, men vi kan minska den. Kosten har stor betydelse för ditt välbefinnande och för god sårläkning. Du har en urinkateter ett par dagar efter operation. Du får också slangar (dränage) från bukens sårområde samt från bröst för att avleda vätska. Dränagen tas bort efter ett par dagar. Du får inte ligga på din opererade sida, inte heller stiga upp på den sidan. Du får heller inte lyfta armen över din axel, undvik att göra hastiga rörelser. Fem dagar efter operation får du hjälp med att duscha.

Tidig mobilisering är också viktig både för cirkulation och tarmfunktionen. Du ska inte krysta efter operationen, det har kärlsammandragande effekt. Vi erbjuder laxerande läkemedel.

Kuratorskontakt finns att tillgå på avdelningen.

Information från sjukgymnast

Allt är bättre än att ligga stilla på rygg och allra bäst är att komma upp och gå. Genom dessa övningar kan du slippa komplikationer i form av lunginflammation och blodpropp i benen.

Andas djupa andetag och träna med PEP-ventil. Träna med PEP-ventilen 10 andetag i följd varje vaken timme.

Lägg en hand på magen. Andas ut. Andas lugnt in genom näsan, känn hur magen lyfter handen. Andas åter ut. Se till att du får upp eventuellt slem.

En del människor får slem i luftvägarna efter narkosen. Det är mycket viktigt att man får upp slemmet. Gör så här: håll stadigt med en kudde över magen, andas in och andas ut genom att stöta ut luften kraftigt med öppen mun. Upprepa tills du kan harkla upp slemmet. Om du föredrar att hosta är det lika effektivt. Det viktiga är att få upp slemmet.

Trampa med fötterna

Trampa kraftigt upp och ned med fötterna 20 gånger varje timme.

Så här gör du för att komma upp ur sängen

Innan du reser dig, trampa med fötterna för att motverka yrsel.

- Rulla över på sida med böjda knän.

- För benen utanför sängkanten, håll ut den opererade sidans
arm och skjut ifrån med den andra armbågen mot sängen.

- Sitt upp.

Du kommer alltid att stiga upp åt den icke opererade sidan. Du får inte ligga på sidan.

Efter utskrivningen

Stygnen försvinner normalt av sig själva, men kvarvarande rester kan behöva klippas bort. Det görs på plastikkirurgmottagningen vid första återbesöket. Om du har besvär av stygnen före det planerade återbesöket, bör du rådgöra med sjuksköterska på mottagningen.

Det nya bröstet ska hållas varmt och fritt från drag under sjukhusvistelsen, under sjukskrivningsperioden är det sunt förnuft som gäller. Om du i vanliga fall är kall om händer och fötter, bör du tänka lite extra på att hålla dig varm.

Innan såren är helt läkta, använd en mild tvål när du tvättar dig. Bröst och mage kommer att läggas om med kirurgtejp (Micropore) innan du åker hem. Byt tejpen regelbundet under hela sjukskrivningstiden, upp till tre månader. Tejpen byts när den själv börjar lossna. Smörj sedan ärren med mjukgörande salva för att förbättra elasticiteten. Var mycket försiktig med att utsätta ditt nya bröst för sol i 1-2 år efter operation.

Buksnittet ska du inte utsätta för sol det första året. Använd hög solskyddsfaktor och täck med ljusa kläder. Tänk på att ha lagom varmt vatten när du duschar, bröstet är känsligt för både kyla och värme.

Duscha inte direkt på det opererade bröstet med duschstrålen. Använd gärna separata handdukar till bröst och buk.

Vi rekommenderar inte några långresor de första 2 veckorna efter operation då det finns en ökad risk för blodpropp. Återbesök ordnas utskrivningsdagen.

Läkningsprocessen

En normal läkningsprocess innebär en svag rodnad och klåda i sårkanterna. Knölar kan bildas då kroppen överproducerar vävnad för att läka såren. Du kan ha blåmärken som skiftar i färg. Om du får en ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta och/eller feber, bör du kontakta läkare.

När du kommit hem från sjukhuset är risken liten att någon större komplikation tillstöter med ditt nya bröst. Däremot kan mindre komplikationer uppstå, till exempel sårinfektioner, vilket kan behandlas.

Eventuella komplikationer

• Hematom (blodansamling i operationsområdet)
• Infektion
• Kapselkontraktur (bindvävskapsel runt implantat som ger smärta)
• Kärltrombos (blodpropp i blodkärl)
• Vävnadsnekros (delar av vävnaden dör)

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven i 4 (6) veckor, under tiden är det bra med promenader för cirkulationen. Därefter kan du börja lite försiktigt med mer aktivitet. Lev som vanligt. Lyssna på din kropp. När sjukskrivningsperioden är över kan du börja ligga på sidan igen.

Återbesök på plastikmottagningen

Du blir kallad till sköterskebesök efter cirka 1 vecka samt cirka 4 veckor. Du blir sedan kallad till läkarbesök efter cirka 3 månader. Ibland kan det behöva göras kompletterande operationer för att få ett bra slutresultat.

Bröstvårterekonstruktion

Tidigast 6 månader efter din operation kallas du till återbesök på plastikkirurgmottagningen. Då diskuteras en eventuell bröstvårtsrekonstruktion och vårtgårdspigmentering. Rekonstruktionen görs i lokalbedövning. Ingreppet som tar ca 30 minuter görs på dagkirurgiavdelningen och du kan gå hem samma dag.

Pigmentering

Tidigast 3 månader efter bröstvårtsrekonstruktionen kallas du till vårtgårdspigmentering. Ingreppet tar cirka 3 timmar från det att du kommer tills du gått hem. Det behövs ingen sjukskrivning för dessa ingrepp.

Vid frågor ring operationsplaneringen på telefon 018-611 54 36. Du kan ringa till plastik- och käkkirurgavdelning 85 F2, telefon 018-611 54 25, om operationsplaneringen inte är anträffbar. Det gäller även anhöriga.

Observera att detta är generella rutiner och att det i vissa fall kan avvika.