Gallsyreabsorptionsscintigrafi

Utredning av kronisk diarré, där man misstänker ett sjukdomstillstånd där en nedsatt återabsorption av gallsyra i tunntarmen kan vara orsaken. En annan indikation är värdering av tunntarmsfunktionen efter en bukoperation och utredning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

En annan indikation är värdering av tunntarmsfunktionen efter en bukoperation och utredning av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Förberedelser

Gallsyrebindande läkemedel som Questran®, Lestid® och Cholestagel® skall sättas ut 7 dagar innan undersökningen.

Medel som dämpar tarmmotoriken (Propulsionsdämpande medel) som Imodium®, Loperamid®, Dimor® och Travello® skall sättas ut 2 dagar före undersökningen.

Ovanstående läkemedel skall heller inte tas under undersökningsveckan.

Fasta 4 timmar före undersökningen.

Vad visar gallsyreabsorptionsscintigrafi?

Undersökningen visar mängden kvarvarande gallsyra (SeHcat) i kroppen.

Kronisk eller diarré som kommer och går kan vara orsakad av gallsyremalabsorption det vill säga nedsatt återabsorption av gallsyra i nedre tunntarmen. Nedsatt återabsorption i tunntarmen medför ökad mängd gallsyra i tjocktarmen vilket medför sämre förmåga att återabsorbera vatten, vilket i sig leder till diarré.

Hur går undersökningen till?

En kapsel med gallsyreanalogen SeHCat märkt med ett radioaktivt spårämne sväljs tillsammans med lite vatten. Tre timmar senare registreras med hjälp av en gammakamera mängden aktivitet i buken. Sju dygn senare görs ytterligare en gammakameraregistrering för mätning av mängden kvarvarande spårämne.