All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Haglunds häl

Benutväxt på hälbenets övre bakre del. Vanligen medfött, ger inte besvär hos alla.

Symtom

Kan ge liknande besvär som vid hälseneinsertalgi med smärta vid hälsenans infästning.

Behandling

  • ALDRIG kortisonin pga rupturrisk
  • Fysioterapi (inom primärvården): Dagliga stretchövningar på plan mark med upprepning minst två gånger om dagen i tre månader.
  • Anpassade skor
  • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det eventuellt bli aktuellt med remiss till ortoped. En röntgen av fotled/häl görs då.
  • Operation, vid uttalade besvär, där man avlägsnar den utstickande benknölen. I vissa fall måste man lossa på infästningen av hälsenan mot hälbenet. Om kirurgi blir aktuellt kommer ett rökstopp två månader före och två månader efter operationen att krävas för optimalt resultat. All kirurgi innebär oftast en lång och krävande rehabilitering, där resultat märks först efter mer än ett halvår.