All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Hälseneinsertalgi

Smärta och svullnad vid hälsenans infästning mot hälbenet.

Orsak

Ett överbelastningstillstånd som både unga och gamla kan få. Användning av skor som trycker på hälen kan vara uppkomsten.

Symtom

  • Bursit/slemsäcksinflammation längst ner på senan.
  • Smärta och stelhet särskilt på morgonen eller efter stillasittande, vid rörelse i fotleden.
  • Stark brännande smärta dagen efter aktivitet som kan gå över i ständig värk.

Behandling

  • ALDRIG kortison p.g.a. rupturrisk.
  • Fysioterapi (inom primärvården): dagliga stretchövningar på plan mark med upprepning minst två gånger om dagen i tre månader.
  • Anpassade skor, eventuellt lästa ut skon hos skomakare.
  • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det eventuellt bli aktuellt med remiss till ortoped. En röntgen av fotled/häl görs då.
  • Operation i enstaka fall när förkalkning syns på röntgen. Då ett rökstopp två månader före och två månader efter operationen att krävas för optimalt resultat. Om avlösning av infästningen görs kan gips i upp till åtta veckor bli aktuellt. All kirurgi innebär oftast en lång och krävande rehabilitering, där resultat märks först efter mer än ett halvår.