Hälseneinsertalgi

Smärta och svullnad vid hälsenans infästning mot hälbenet.

Orsak

Ett överbelastningstillstånd som både unga och gamla kan få. Användning av skor som trycker på hälen kan vara uppkomsten.

Symtom

  • Bursit/slemsäcksinflammation längst ner på senan.
  • Smärta och stelhet särskilt på morgonen eller efter stillasittande, vid rörelse i fotleden.
  • Stark brännande smärta dagen efter aktivitet som kan gå över i ständig värk.

Behandling

  • Aldrig kortison på grund av rupturrisk.
  • Fysioterapi (inom primärvården): dagliga stretchövningar på plan mark med upprepning minst två gånger om dagen i tre månader. Träningsprogram vid hälsenesmärta.
  • Anpassade skor, eventuellt lästa ut skon hos skomakare.
  • Remiss till ortoped: Om förbättring uteblivit efter 6 månaders behandling kan det eventuellt bli aktuellt med remiss till ortoped. En röntgen av fotled/häl görs då.
  • Operation i enstaka fall när förkalkning syns på röntgen. Då ett rökstopp två månader före och två månader efter operationen att krävas för optimalt resultat. Om avlösning av infästningen görs kan gips i upp till åtta veckor bli aktuellt. All kirurgi innebär oftast en lång och krävande rehabilitering, där resultat märks först efter mer än ett halvår.