Trycksår som opereras med lambåplastik

Till plastikkirurgmottagningens trycksårsteam kommer du om du har ett trycksår som inte läker. Under ditt besök får du träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut som ställer frågor för att kartlägga ditt hälsotillstånd och dina behov av till exempel hjälpmedel. Läkaren bedömer om en operation är aktuell eller inte.

Innan operation

Om en operation blir aktuell kontaktas kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast och distriktssköterska. Detta görs för att åtgärda eventuella problem i hemmiljön, så att riskfaktorer för trycksår reduceras. Det kan handla om näringsbehov, förflyttningsförmåga eller behov av hjälpmedel. Syftet är att skapa så optimala förutsättningar som möjligt inför och efter operationen.

Efter operation

Efter operationen väntar en sammanlagd vårdtid på cirka fem veckor. De första två - tre veckorna på plastik- och käkkirurgavdelning 85 F2, därefter två veckor på rehabavdelning. Under de första veckorna sker rörelseträning dagligen med hjälp av sjukgymnast med hänsyn tagen till hud och eventuella sår. Efter cirka två veckor kan sitträning och förflyttningsträning påbörjas, vilket fortsätter på rehabavdelningen, där du också får utbildning inför utskrivning.

Komma hem

När du kommer hem är det viktigt att du fortsätter med träningen och följer de rekommendationer du fått för att undvika att du får tillbaka ditt trycksår.

Uppföljning

Telefonuppföljning sker via teamet regelbundet det första halvåret och även en skriftlig uppföljning efter ett år. Du är förstås alltid välkommen att ringa om du har några frågor eller funderingar.