Osteoradionekros/osteonekros

Osteoradionekros/osteonekros är vanligtvis en komplikation efter cancerbehandling i huvud-hals-området.

Osteoradionekros (ORN)

Patienter som strålbehandlats mot huvud-halsregionen anses ha en livslång ökad risk för infektioner i käkbenet på grund av att strålbehandlingen försämrar kärlförsörjningen till käkarna. Vanligast är att underkäken drabbas.

ORN orsakar smärta som ofta är svår. Det kan även uppstå lokal infektion, nekroser, fistelbildning, nutritionsproblem och spontan fraktur.

Osteonekroser i käkarna (ONJ)

Kan förekomma hos patienter som genomgått onkologisk cancerbehandling till exempel myelom, bröstcancer eller prostatacancer med skelettmetastaser, men kan även drabba patienter med osteoporos.

Behandling

För att behandla smärtan kan det ibland krävas flera olika typer av smärtlindring;

  • Grundsmärtlindring med Paracetamol (Alvedon) eller Ibuprofen, Naproxen.
  • Lokalt i munnen – Sugtabletter, munsköljvätska, lokalbedövningsvätska i sprayform.
  • Vid nervsmärta kan det behövas tillägg med Gabapentin, Neurontin eller liknande läkemedel.

Infektion behandlas med antibiotika.

Hyperbar syrgasbehandling används ibland för att förbättra syresättningen i vävnad, men effekten är omdiskuterad.

Ibland är det nödvändigt att operera bort en del av käkbenet och kan då behöva rekonstrueras.

Nutrition är en viktig del i behandlingen. Har du svårt att få i dig tillräckligt med mat kan det vara bra med tillägg med näringsdryck mellan måltiderna.