PET/DT helkropp med spårämnet Acetat

Undersökningen utförs för diagnostik av prostatacancer och dess metastaser, där kombinationen av PET (positronemissionstomografi) och spårämnet acetat tillsammans med DT (skiktröntgen) med eller utan intravenös kontrast ger viktig information som inte kan fås med andra metoder.

Förberedelser

Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen. Vatten går bra att dricka.

Vad visar PET/DT helkropp med spårämnet Acetat?

Spårämnet acetat binder sig till prostatacancerceller och dess metastaser. Undersökningen ger läkaren en bild av kroppen från hals till lår, där man i prostata och dess metastaser kan se mycket små upptag av förändrade celler och resultatet kan användas för att skräddarsy den bästa behandlingen i det enskilda fallet.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en infart i ett blodkärl. Därefter injiceras det radioaktiva läkemedlet (spårämnet). Bildtagningen startar cirka 10 minuter efter injektionen.
Vid undersökningen scannas hela kroppen från hals till lår, vilket innebär att du får ligga på en brits som sakta rör sig genom kameran. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen vilken tar cirka tjugo minuter. När PET bilderna är tagna utförs i samma läge en datortomografi med eller utan intravenös kontrast. När undersökningen är klar tas infarten bort och du får gå hem.

OBS! Det radioaktiva läkemedlet som du får i samband med undersökningen ger även stråldos till personer på nära avstånd. Som en försiktighetsåtgärd ber vi dig undvika att ta med barn eller gravida kvinnor som följeslagare.

Om du har fått kontrastmedel i samband med undersökningen är det bra om du under de närmaste timmarna efter undersökningen dricker 3-4 glas vatten för att skölja ur kontrastmedlet från njurarna.