PET/DT helkropp med spårämnet Acetat

Spårämnet acetat tas upp i områden med förhöjd ämnesomsättning, vilket används för att spåra vissa tumörsjukdomar, fram för allt prostatacancer.

Förberedelser

Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen.

Vad visar PET/DT helkropp med spårämnet Acetat?

Undersökningen ger läkaren en kombinerad karta över kroppens anatomi och ämnesomsättning från övre delen av låren upp till halsen. Bilderna gås igenom för att avgöra om en tumör har spridit sig.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en nål i ett blodkärl. Därefter injicerar vi det radioaktiva spårämnet. Bildtagningen startar ca 10 minuter efter injektionen.

Vid undersökningen får du ligga på en brits som åker in i kameran som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen som tar cirka tjugo minuter. Först görs en undersökning med DT av valda delar av kroppen och strax därefter börjar PET-undersökningen. Britsen kommer då att flytta sig i steg genom kameran. När undersökningen är klar tas nålen bort och du får i regel lämna PET-avdelningen direkt efter.