ABI - hjärnstamsimplantat

Om man inte har en fungerande hörselnerv kan bli hjälpta av ett hjärnstamsimplantat (ABI). Implantatet liknar ett cochleaimplantat (CI) och har en elektrodkabel som liknar ett rutnät på en liten oval platta.

Plattan sätter man mot hörselkärnan på hjärnstammen. Till implantatet behöver man en en ljudenhet som man oftast har bakom örat. Den fångar upp ljudet och omvandlar det till digitala signaler. Dessa överförs sedan trådlöst till en mottagare/stimulator som sitter i implantatet under huden. I mottagaren omvandlas signalerna till elektriska impulser som går via en kabel till elektrodkontakterna på hjärnstammen. Därifrån går nervsignalerna vidare till hörselcentrum och hjärnan tolkar signalerna som ljud.

Den vanligaste anledningen till att man får ett ABI är skador på hörselnerven på grund av neurofibromatos typ 2 (NF2) men på senare tid har även barn som saknar fungerande hörselnerver eller där man inte kunnat operera in ett CI fått ett ABI. ABIt gör det ofta möjligt att uppfatta omgivningsljud.
ABIt ger också oftast stöd för läppavläsning och ibland även talförståelse utan läppavläsning.