Beroende

Att ta stegen som krävs för att komma ur ett beroende kan vara en jobbig process. Vissa stunder kanske det till och med känns helt omöjligt. Det är det inte. Om du känner dig redo och är villig att ta emot den hjälp som du behöver så kan du bli frisk, oavsett hur svårt beroende du är eller hur maktlös du känner dig.

Oavsett vilken roll alkohol, droger eller läkemedel spelar i ditt liv så finns vi här för att hjälpa dig. Du behöver inte ha tagit ett beslut om att förändra dina vanor. Tillsammans kan vi diskutera för- och nackdelar med olika beslut och ta reda på vad som är viktigast för just dig. Här kan du läsa mer:

Alkohol

Alkohol är ett accepterat inslag i de flesta samhällen runt om i världen. De flesta som dricker alkohol är återhållsamma och överskrider inte gränserna för vad som anses vara skadligt drickande.

Läkemedel

En del läkemedel är beroendeframkallande. Det är framför allt värktabletter, lugnande tabletter och sömnmediciner som kan ge en beroendeutveckling.

Droger

Opioider är samlingsnamnet för de droger och läkemedel som verkar i hjärnan genom att binda till opioidreceptorerna. Hit hör till exempel heroin, morfin och kodein.

Abstinens

Om du dricker alkohol, tar beroendeframkallande läkemedel eller droger under en längre tid skapas en obalans i hjärnan. När du slutar med det som du blivit beroende av kan du få abstinenssymtom.

Behandlingsprogram