Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Läkemedel

En del läkemedel är beroendeframkallande. Det är framför allt värktabletter, lugnande tabletter och sömnmediciner som kan ge en beroendeutveckling. Om du har blivit beroende av läkemedel, kan det vara svårt att sluta på egen hand.

Ett beroende kan utvecklas även om läkemedlet intas i ordinerad dos. Det kallas då för ett lågdosberoende. Om du har problem med ett beroendeframkallande läkemedel och vill ha hjälp med att sluta är du välkommen att höra av dig till oss på beroendemottagningen.

Målet med behandlingen är att genomföra en nedtrappning av det läkemedel du är beroende av. Under behandlingen får du stöd och information för att underlätta eventuella abstinensbesvär och förhindra risken för återfall.

En nedtrappning av läkemedel kan ske både i öppenvård och inneliggande på vår avdelning. Oftast blir du först kallad till ett par inledande samtal som sedan utmynnar i en planering utifrån dina behov.