Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Beroendemedicinska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 21 00

Telefontider
Tisdagar 8-11.30
Torsdagar 8-11.30

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4B

 Hitta till ingång

Beroendemedicinska mottagningens öppenvård riktar sig till personer från 18 år skrivna i Uppsala län som är beroende av alkohol, narkotika, opiatberoende och/eller läkemedel. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, och vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för beroendevård.

Vi följer fyra olika program: LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende), alkoholprogrammet, läkemedelsprogrammet och samordningsprogrammet för blandberoende. De är utformade efter evidensbaserade metoder på specialistnivå och behandlingen läggs upp efter varje patients specifika problematik. All behandling utgår från en individuell vårdplan som utformats tillsammans med patienten. Mottagningen kan också erbjuda behandling i grupp.

LARO

För att bli beviljad läkemedelsassisterad behandling ska två grundkriterier uppfyllas, dels ett års dokumenterat beroende av heroin, morfin eller opium, dels att du är fyllda 20 år. Du kommer till oss via remiss från socialtjänst, frivård, annan sjukvårdsinrättning eller egen vårdbegäran.

Smärtprogrammet

På LARO-programmet behandlas även du med långvarig smärta i kombination med ett opioidberoende. Patienter remitteras från hela landet och ska vara utredda för sin smärtproblematik.