Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Abstinens

Om du dricker alkohol, tar beroendeframkallande läkemedel eller droger under en längre tid skapas en obalans i hjärnan. När du slutar med det som du blivit beroende av kan du få abstinenssymtom. Symtom, intensitet och längd varierar mellan olika droger. All abstinens går över med tiden.

Alkohol

De vanligaste symtomen vid alkoholabstinens är oro, ångest, darrighet, svettning, hjärtklappning, illamående och sömnsvårigheter. Oftast går de omedelbara symtomen över inom några dygn. Därefter kan en mer långvarig abstinensfas inträda. För alkohol pågår den oftast 3-6 månader. Under den här tiden kan det vara svårt att tänka klart och komma ihåg saker. Sömnen kan påverkas och du kanske reagerar starkare på stress och andra känslor. Om du har druckit stora mängder alkohol varje dag och under en längre tid, kan du behöva medicinsk hjälp för att komma i balans igen.

Opiater

Om du använder heroin regelbundet ökar toleransen snabbt och du måste ta högre doser för att uppleva heroinkicken. Bara några timmar efter den sista dosen (sprutan) kan du drabbas av oro, gäspningar, muskelkramp, diarré, tårar, gåshud och rinnande näsa. Abstinenssymptomen når sin topp mellan 48 och 72 timmar efter sista dosen och avtar under någon vecka.

Läkemedel

Efter en tids intag av bensodiazepiner, som är det vanligaste beroendeframkallande läkemedlet, kan du drabbas av bland annat oro, ångest, sömnproblem, nedstämdhet, darrighet, muskelkramp och förändrade sinnesintryck. Du kan få abstinenssymtom efter bara någon veckas medicinering. Abstinensen blir dock mer påtaglig och varar längre om du tagit medicinerna under lång tid. De omedelbara symtomen varar oftast någon vecka upp till 6 veckor. Långvariga abstinenssymtom kan förekomma i 6 månader upp till ett år.

Mer information