Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Beroende- och neuropsykiatri

Samtal mellan patient och sjuksköterska.

Välkommen till beroende- och neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Beroendepsykiatrin i Uppsala kan erbjuda hjälp till dig som är över 18 år och har problem med alkohol, droger eller läkemedel. Du behöver ingen remiss för att få en tid hos oss. Kontakta gärna oss för rådgivning.

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Enheten ansvarar även för behandling av ADHD och Tourettes syndrom för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun.

Remissinformation

Remissbedömningsgrupp Beroende- och neuropsykiatri
Ledning och stab, ingång 10
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala