Beroende- och neuropsykiatri

Samtal mellan patient och sjuksköterska.

Välkommen till beroende- och neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Beroendepsykiatrin i Uppsala kan erbjuda hjälp till dig som är över 18 år och har problem med alkohol, droger eller läkemedel. Du behöver ingen remiss för att få en tid hos oss. Kontakta gärna oss för rådgivning.

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Enheten ansvarar även för behandling av ADHD och Tourettes syndrom för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun.

Remissinformation

Remissbedömningsgrupp Beroende- och neuropsykiatri
Ledning och stab, ingång 10
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Övergång från de psykiatriska mottagningarna i norra länet

Den 1 oktober 2022 övergår de psykiatriska mottagningarna i Tierp, Gimo, Skutskär och Tärnsjö i Akademiska sjukhusets regi. Mottagningarna drivs idag av WeMind.

Mottagningarna har ett specialistpsykiatriskt uppdrag inom samtliga områden exklusive beroendevård. Mottagningarna kommer liksom Håbo- Enköpings psykiatrimottagning att tillhöra sektionen för beroende- och neuropsykiatri.

Remisser till mottagningarna skickas från och med 1 oktober 2022 till beroende- och neuropsykiatri.