Psykiatriavdelning 4 B

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 99 37

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, IngÄng 10, plan 4

Psykiatriavdelning 4 består av 23 vårdplatser fördelade på två avdelningar. Vi ger behandling vid alkohol-, narkotika- och läkemedelsabstinens.

Vi har även vårdplatser för affektiva sjukdomar med i första hand beroendeproblematik och platser för läkemedelsassisterad behandling för smärt- och opiatpatienter.

Patienterna kommer till avdelningen via psykiatriska akutmottagningen eller beroendemedicinska- /laromottagningen, men kan även planeras tillsammans med kommunens beroendeenheter. All behandling utgår från en individuell vårdplan.