Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Psykiatriavdelning 4 B

Telefon

018-611 99 37

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4

 Hitta till ingång

Psykiatriavdelning 4 består av 23 vårdplatser fördelade på två avdelningar. Vi ger behandling vid alkohol-, narkotika- och läkemedelsabstinens.

Vi har även vårdplatser för affektiva sjukdomar med i första hand beroendeproblematik och platser för läkemedelsassisterad behandling för smärt- och opiatpatienter.

Patienterna kommer till avdelningen via psykiatriska akutmottagningen eller beroendemedicinska- /laromottagningen, men kan även planeras tillsammans med kommunens beroendeenheter. All behandling utgår från en individuell vårdplan.