Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna

0186112366

Telefontider
Mån - fre 9-12

Öppettider
Mån - fre 8-16

Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4 A

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom hos personer över 18 år.

Mottagningen ansvarar även för behandling av adhd och Tourettes syndrom för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun. Är du bosatt i Norduppland, det vill säga Heby, Älvkarleby, Tierp eller Östhammar, söker du i första hand till WeMind. Är du bosatt i Enköping eller Bålsta söker du till respektive mottagning där.

Behandling sker enligt evidensbaserade metoder på specialistnivå, vilket innefattar psykologisk och/eller arbetsterapeutisk behandling samt farmakologisk behandling med centralstimulantia.

Längre väntetid det närmaste året
I dagläget är det stor efterfrågan på utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd, vilket innebär längre väntetider under det närmaste året. Ta gärna kontakt med mottagningen för aktuell information om väntetid.